Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.719

exekuce na základě rozhodnutí VŠ

Odesláno: 
Otevřeno 74 x
1 odpověď
 
Syn dostal vyrozumění o zahájení exekuce na základě Návrhu na nařízení exekuce, který podala vysoká škola, tedy VŠ, kde studoval. Vysoká škola, tj. VŠ požaduje uspokojení pohledávky podle svého Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium. V Odůvodnění je mj. uvedeno: "Započitatelná odstudovaná doba ve všech výše uvedených studijních programech tedy ke dni 29.12.2016 činí 1827 dnů, a přesáhla tak v aktuálně studovaném studijním programu standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o 732 dnů. Proto Vám byl v souladu s citovanou právní úpravou vyměřen poplatek za studium." (Studoval ekonomický obor, který ukončil dříve než státní zkouškou, následně se znovu přihlásil ke studiu, které přerušil a pak ukončil. V elektronickém systému školy podal žádost o ukončení studia.) V návrhu VŠ na exekuci je uvedeno nabytí právní moci, ale syn říká, že Rozhodnutí nedostal, nemá ho a tudíž se proti Rozhodnutí neodvolal. V té době měl jiné trvalé bydliště než nyní. Musí tedy zaplatit vyměřený poplatek v rámci exekuce či je možné tuto situaci řešit i jiným způsobem?
Děkuji.
 
Dobrý den, doporučuji Vám nejprve si zjistit, zda dotčené rozhodnutí skutečně nabylo právní moci, tj. kdy a jak bylo doručováno Vašemu synovi a zda napříkalad nedošlo k tzv. fikci doručení. Pokud bylo doručováno řádně a rozhodnutí nabylo právní moci, exekuce je vedena na základě platného exekučního titulu a nezbývá než vymáhanou částku včetně nákladů uhradit. V opačném případě může syn úspěšně žádat o zastavení exekuce (náklady by hradil oprávněný) a řádné doručení dotčeného rozhodnutí.