Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.924

Dluhy manžela z manželství, insolvence manžela a rozvod - odpovědnost manželky za dluhy manžela

Odesláno: 
Otevřeno 251 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Můj dotaz se týká insolvence a rozvodu. Manžel si vyřídil insolvenci, dluhy které způsobil, sám na sebe a nyní máme rozvodové stání. Podala jsem žádost o rozvod. Dluhy byly nabyty v manželství, bohužel, ale manžel vše přiznal u insolvence. Můžou věřitelé po rozvodu chtít nějaké plnění po mně? Můžu být v nějakém ohrožení?
Děkuji za odpověď Zdeňka
 
Dobrý den,
bohužel obecně platí, že pokud jste neměli jakkoliv zúžené či upravené společné jmění manželů, odpovídáte za dluhy vzniklé po dobu trvání manželství oba společně a nerozdílně.
Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy, které kterýkoli z manželů za trvání manželství nabyl, kromě těch, které se týkají majetku, jenž náleží jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhů, jež převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Dluhy vytvořené při běžném životě manželů jsou tedy většinou dluhy společné.
Vaší možnou obranou by v souladu s § 732 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, mohlo být zaslání písemného nesouhlasu věřiteli (např. bance), ve kterém uvedete, že jste s úvěrem niky souhlas nedala a úvěr přesahovat poměry obvyklé.
Problematice se již věnovali kolegové v článku „Dluh manžela bez souhlasu manželky - patří do SJM? (§ 732 nový občanský zákoník 2014) “, který naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/spolecne-jmeni-manzelu/19435-dluh-manzela-bez-souhlasu-manzelky-patri-do-sjm-732-novy-obcansky-zakonik-2014.html.
Fakt, že Váš manžel v insolvenčním návrhu uvedl, že dluhy „udělal“ on, nic nemění na faktu, že za dluhy odpovídáte společně a nerozdílně a i v případě, kdy by manžel prošel řádně procesem oddlužení a na jeho konci byl soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, věřitelé mohou požadovat neuhrazené části dluhu uhradit po Vás. Samotný rozvod manželství na již existujících dluzích nic nemění, pouze nebudou moci vzniknout dluhy nové, za které byste mohla odpovídat také Vy.