Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.183.634

Vyplacení hyperochy od exekutora, exekutorského úřadu

Odesláno: 
Otevřeno 226 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Na konci roku 2017 jsem na Vás vznesla dotaz ohledně dražby mojí chalupy, která proběhla 11.10.2017. Děkuji za odpovědi. (č. dotazů 12331 dne19.10. a 12415 dne 28.10. 2017) Pokud se u Vás již nedají vyhledat, pošlu e-mailem.
Nyní mám další dotazy. Dle vašeho doporučení jsem 21.11.2017 poslala na příslušný Exekutorský úřad žádost o sdělení (vč. příslušných dokladů), kdy mohu počítat s vyplacením hyperochy. Sdělili mi, že po nabytí právní moci usnesení o příklepu, což se stalo 10.1.2018 s právními účinky k 19.12.2017. Hyperocha by prý mohla být vyplacena v 2. čtvrtletí r. 2018. Probíhá 4. čtvrtletí a nic se neděje.
- je mojí povinností žádat znovu i vč. dokladů
- mám popř. také nárok na úroky z prodlení a když, tak v jaké % výši
- může nový majitel moji bývalou nemovitost darovat mému synovi. Pokud ano, za jakých podmínek a jak by to mělo proběhnout.
Děkuji a přeji hezký den
 
Dobrý den, obecně platí, že případná hyperocha se vyplácí po právní moci usnesení o rozvrhu, nikoliv příklepu, jak uvádíte; nevím, zda nejde o překlep. Doporučuji Vám si ověřit, zda disponujete usnesením o rozvrhu a zda a kdy nabylo právní moci. V jeho výroku pak bude uvedeno, zda máte nárok na hyperochu; do 15 dnů od doručení se proti rozhodnutí lze odvolat, pokud byste s ním nesouhlasila. Pokud máte v roce toto rozhodnutí, máte náro na hyperochu a nemáte ji stále, dotažte se exekutora, proč tomu tak není a případně podejte stížnost Exekutorské komoře či Ministerstvu spravedlnosti jakožto dohledovým orhánům na nečinnost exekutora. Lze také podat trestní oznámení nebo si prostředky vysoudit v civilním řízení, pak byste měla náro i na úroky z prodlení, pokud byste je žádala, ve výši určenou právnímu předpisy (8% + reposazba v dané výši určená ČNB). Pokud usnesení rozvrhu dosud vydáno nebylo, dotažte se exekutora, kdy tak učiní, resp. proč tak dosud neučinil. K Vašemu dotazu stran dispozice s nemovitostí, nový vlastník může nemovitost darovat, komu uzná za vhodné, třeba svému synovi, smluvně, postupem dle občanského zákoníku.