Počet stránek ve webu: 41.368


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.933.369

Insolvence a srážky ze mzdy a důchodu - průběh srážek

Odesláno: 
Otevřeno 664 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
bylo mi povoleno oddlužnění splátkovým kalendářem. Mám dva příjmy - jeden u zaměstavatele, kde čistá mzda je 9.560 Kč. Druhý příjem je invalidní důchod 1. stupně ve výši 4.360 Kč.
Soud vydal rozhodnutí, aby zaměstnavatel prováděl srážky a posílal je na účet insolvenčního správce. Dále vydal příkaz, aby ČSSZ od který pobírám důchod tento celý důchod neposílal mně, ale na účet insolvenčního správce. Dále pak mně přikázal abych každý měsíc posílal výplatní pásku k rukám insolvenčního správce. Insolvenčnímu správci přikázal, aby po doručení výplatní pásky a mého důchodu provedl srážky a zbytek částky poslal na můj účet. Proto si nevím rady jakým způsobem budou srážky prováděny.
Kontaktoval jsem Insolvenčního správce respektivě jeho asistentku, která mi sdělila, že momentálně neví že se musí poradit. Skrz tuto věc jsem ji kontaktoval již 2x ale bez úspěchu. Ještě chci podotknout že mám jednu vyživovací povinnost (manželka). Proto prosím o radu jak budou srážky prováděny jak u zaměstnavatele tak u insolvenčního správce.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
Vámi popsaný postup je při souběhu dvou příjmů standardní a insolvenční správce by si s ním měl velmi jednoduše poradit.
Z čisté mzdy bude Váš zaměstnavatel provádět srážky, které při čisté mzdě a jedné vyživované osobě činí 1 184, - Kč a ty zasílat na účet insolvenčního správce.
Insolvenční správce následně sečte výši čisté mzdy (9 560, -) a výši invalidního důchodu (4 360, -) a se součtem bude uvažovat jako s čistou mzdou, ze které mají být srážky prováděny. Z částky 13 920, - činí srážka 4 092, - Kč, přičemž z této částky již byla srážka ve výši 1 184, - Kč poukázána zaměstnavatelem.
Jelikož srážka má činit 4 092, - Kč a správci tímto postupem byla zasláno 5 544, - Kč, rozdíl ve výši 1 452, - Kč Vám bude povinen vyplatit.
 
Dobrý den! Dostala jsem doporučenou obsílku s výměrem dluhu u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra kde stojí pokud nezaplatím do osmi dnů dluh bude se mnou zahájeno trestní řízení a uvalená exekuce! Jsem psychicky na dně! Prosím o radu jak mám dále postupovat! Děkuji pí Vajcová
 
Dobrý den,

doporučuji se primárně spojit s Vaším insolvenčním správcem a nastalou situaci s ním konzultovat.

Pokud by se jednalo o dluh, který vznikl do data zjištění Vašeho úpadku, měla jej zdravotní pojišťovna do Vašeho řízení přihlásit.
Pokud se však jedná o dluh, který vznikl až po zjištění Vašeho úpadku, jste povinen je uhradit. Exekuce jako takové se bát nemusíte, jelikož by již nebylo z čeho srážky provádět. Horším důsledkem neuhrazení tzv. poúpadkového dluhu by byl fakt, že soud by mohl konstatovat porušení Vašich povinností v oddlužení právě z důvodu, že Vám vznikl nový dluh, který nehradíte, což může vést až ke zrušení oddlužení.
 
Dobrý den,
rád bych se zeptal, zda je možné požádat o snížení splatátek v probíhajícím insolvenčním řízení. V minulém roce nám byla schválena insolvence (manželů). Jedná se o dluh ze strany mé ženy. Kdy byl na jeji osobu připsán z bývalého manžeství.
Jelikož se nám narodilo dítě a žena nastoupila na mateřskou dovolenou, přepsali toto celé na moji osobu. Po celou dobu mi je strháváno min 17000, -Kč, v tomto je započítáno i výživné na mé nezl. děti z 1. manželství a to ve výši 5000, -Kč. A to za podmínek daru 8.000,-Kč od mé matky, která toto musela zaslat jakožto příslib na soud. i přes toto jsme do dost fin. palčivé situaci.
Co se týče dluhu k věřitelům, je toto v současné době placeno jak v rámci insolvence z naší strany tak i ze strany bývalého manžela. Omlouvám se za chaotické sepsání, ale nevím jak celou situaci sepsat. Děkuji Luboš M.
 
Dobrý den,
fakt, že některý z dluhů vznikl před uzavřením manželství a nebyl tak dluhem společným, nemůže mít na výši splátek v rámci schváleného oddlužení sám o sobě vliv.
Pro žádost o stanovení nižších než zákonných srážek ze mzdy / jiného příjmu zákon žádný formulář nepředepisuje.
Žádost se zasílá insolvenčnímu soudu a je ji třeba odůvodnit, a to zásadně změnou poměrů (zvýšené náklady na dopravu, péče o děti, zdravotní stav aj.). Do žádosti doporučuji zároveň uvést, které dluhy jsou zároveň dluhy Vaší manželky z předchozího manželství se sdělením, že jsou ze strany jejího bývalého manželka taktéž spláceny.
Upozorňuji, že soud může, ale nemusí Vašemu návrhu vyhovět, jelikož jednou ze zásad insolvenčního řízení je uspokojit věřitele co nejvyšší možnou měrou, nikoliv jen v části.