Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.846.187

Šikanozní insolvence proti zápočtu náladů řízení soudu, soudního řízení

Odesláno: 
Otevřeno 302 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na návrh na insolvenci, na základě toho, že jsem vyhrála spor, byli odpůrci povinni byt vrátit (podvodem obsazený byt) a uhradit mi náklady řízení a škodu. Přesto podali oni na mne návrh na insolvenci, protože jsem jim započítala náklady řízení (nemuseli se mi omluvit), tj. z ochrany osobnosti jsem jim měla uhradit náklady řízení já, cca obdobnou částku.
Je soud povinen dle nového OZ uznat zápočet (sdělili soudu), aby nemuseli hradit náklady, že nejsou solventní, nebo vzít peníze do depozita, jak jsem jim nabízela, aby bylo potvrzené, že nejsem předlužena, ale provedla jsem zápočet. Děkuji.
 
Dobrý den,

primárně je insolvenčnímu soudu prokázat, že nejste předlužena. Ve Vámi popisovaném případě jste v případě, kdy jste proti sobě jednostranně započetla Vaši pohledávku vůči pohledávce odpůrců, soudu předložte kopii oznámení o jednostranném zápočtu, který jste doručovala odpůrcům.

V opačném případě by obstálo tvrzení odpůrců, že za nimi máte dluh. Na druhou stranu byste i v případě neprovedení jednostranného zápočtu Vy měla pohledávku za odpůrci a odpůrci za nimi, a pouze tento fakt neukazuje, že byste měla a mohla být v úpadku.

Stěžejní je tedy se nyní bránit podanému insolvenčnímu návrhu a prokázat, že byl podán neoprávněně. Zároveň doporučuji uvést, že máte za to, že se jedná o zjevně šikanózní návrh a požádat soud, aby (pokud tak již neučinil) uložit insolvenčním navrhovatelům složit zálohu na náklady insolvenčního řízení dle ust. § 108 insolvenčního zákona.