Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Úspěšné ukončení insolvence - co musí udělat insolvenční správce? Průběh ukončení.

Odesláno: 
Otevřeno 15328 x
9 odpovědí
 
Dobrý den,
prosím jak ukončit insolvenci? V prosinci 2018 mi z důchodu odejde poslední splátka. Moje insolvenční správkyně se mnou nebyla téměř v kontaktu a pokud mi odpověděla, tak nedostatečně dokonce špatně. Proto prosím vaši poradnu o pomoc.
Z doslechu vím, že se musí podat dopis určitého znění na soud. Je mi 70 let a nevím, kde bych něco podobného našla a jestli to můžu poslat ihned po 10. v měsíci.
Děkuji velmi za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud bylo oddlužení řádně plněno a věřitelé budou uspokojen alespoň co do výše 30 % jejich pohledávek, insolvenční správkyně je povinna neprodleně poté, kdy je uzavřen 60. měsíc trvání oddlužení, soudu podat Zprávu o splnění oddlužení, ve které navrhuje, aby Vám ne/bylo přiznáno osvobození od placení zbytku dluhu. Ve Vašem případě tak musí insolvenční správkyně podat tuto Zprávu v průběhu ledna 2019.

Od 01.07.2017 již dlužník není povinen sám žádat písemně soud, aby mu bylo osvobození přiznáno, ačkoliv osobně doporučuji žádost o osvobození od placení zbytku dluhů soudu ke konci 60. měsíce oddlužení zaslat; ověřený podpis na žádosti není třeba.
 
Dobrý den
V lednu tohoto roku bylo ukončeno oddlužení. Ráda bych se zeptala za jak dlouho bude odstraněn můj záznam v seznamu dlužníků.
 
Dobrý den,
v souladu s ust. § 425 insolvenčního zákona vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a znepřístupní jeho údaje v insolvenčním rejstříku po uplynutí 5 let od nabytí právní moci usnesení, kterým bylo insolvenční řízení skončeno.
Pokud bylo Vaše insolvenční řízení pravomocně ukončeno v lednu 2018, údaje o Vaší insolvenci budou znepřístupněny v lednu 2023.
Můžete podat soudu pouze žádost o znepřístupnění některých osobních údajů v podáních dle ust. § 422 insolvenčního zákona; jméno a příjmení dlužníka však zůstane zveřejněno vždy (tj. je možné docílit anonymizace údajů jako rodné číslo, bydliště, osobní poměry aj.), nikoliv vymazání osoby dlužníka z insolvenčního rejstříku.
 
Dobrý den, mám takový problém. V říjnu 2018 nám insolvenční správce zaslal email s tím, že naše insolvenci byla splacen 100% a tím jsme splnili podmínky. Teď skoro po třech měsících nám zaslal email s tím, že si prý bral menší odměnu než měl. Tímto nás záda o doplacení skoro 20 tisíc, pak prý bude zaplaceno 100% dlužné částky. Co s tím máme dělat? V rozsudku byla dána odměna insolvenčnímu správci ve výši 900 plus DPH. My přeci za jeho omyl nemůžeme. Prosím o radu. Děkuji
 
Dobrý den,
doporučuji požádat soud o prověření postupu insolvenčního správce, které se jeví jako velmi nestandardní, a zároveň správce o předložení výpočtu, jak k dané částce dospěl.
Osobně pochybuji, že by si insolvenční správce po celou dobu trvání Vašeho oddlužení vyplácel nižší odměnu, než na jakou má nárok.
Insolvenční správce má nárok na maximální odměnu ve výši 900, - Kč + DPH při oddlužení jednotlivce anebo 1 350, - Kč + DPH při oddlužení manželů. Pokud byla v usnesení, kterým bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, uvedena nižší odměna, tak správce má nárok pouze na tuto výši odměny, jelikož proti takovému usnesení nepodal řádně a včas odvolání.
 
Dobrý den, mam dotaz ohledně insolvence. Od 3/2016 platím insolvenci, mnou navrhovaná částka byla 6000, -Kč, soud mi určil 8000, -Kč, načež mi insolvenčním správcem bylo doporučeno ať s tím souhlasím a po 3 letech mohu požádat o odpuštění zbytku dluhu, jelikož budu mít zaplaceno víc jak 50%. Tak jsem s tím souhlasila ač sem sama a vyjít bylo leckdy těžké, obvzlášt, když se mi zvýšily náklady na bydlení nebo léky a zdravotní potřeby. A nebude to lepší zdravotní problémy se stále zhoršují a náklady mi porostou. Svou dovolenou využívám na období nemoci, abych mohla danou částku pravidelně platit. Když jsem před koncem roku 2018 oslovila správce kdy mám zažádat o odpuštění zbylého dluhu, nechce o tom slyšet, že soudem bylo určeno 5 let. Co mám dělat nebo jak postupovat. Hranice 3 let mi skončí 2/2019. Ještě musím podotknout, že návrh insolvenčního správce byl jen ústní, nemám to podložené písemně. Děkuji za radu

 
Dobrý den,
insolvenční zákon zná pouze tyto možnosti pro ukončení oddlužení:
1) uhrazení 100 % pohledávek dříve než za 60 měsíců trvání oddlužení,
2) uhrazení alespoň 30 % pohledávek za 60 měsíců trvání oddlužení,
3) smrtí dlužníka anebo
4) zrušení schváleného oddlužení.

Zákon žádnou možnost ukončení oddlužení po 3 letech při uhrazení pouze 50 % pohledávek nezná a nikdy neznal.
Jedinou možností tak může být požádat soud o stanovení nižších než zákonných srážek v nižší než aktuální výši s odůvodněním, že již je uhrazeno 50 % pohledávek a zároveň zejména pro zhoršující zdravotní stav a náklady s tím spojené. Žádosti však závisí na názoru soudu a není povinen takové žádosti vyhovět, pokud pro takový krok neshledá závažné důvody.
 
Dobrý den. Mám dotaz. Od roku 2016 jsem v insolvenci. Bylo mi řečeno, že po jejim zaplaceni budu moci začít lepsi život ale bylo mi řečeno, že dalších 5 let nebudu moct vůbec nic. Je mi 40 let a chtěla bych se vdát a koupit si s pritelem byt. Znamena to, ze svatba a to všechno bude vazne problém? Dekuji za odpověď. Petra
 
Dobrý den,
domnívám se, že konstatování „že nebudete moci nic“ bylo směřováno na období insolvence, nikoliv období po něm.
Svatba jako taková není problémem ani v průběhu insolvence, natož po ní.
Reálný problém může nastat pouze při koupi bytu po insolvenci, když v insolvenčním rejstříku bude záznam o proběhlé insolvenci zveřejněn ještě dalších 5 let a banky žadatele, kteří prošli oddlužením, považují za extrémně rizikové a úvěry jim de facto neposkytují.