Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.059.313

Ukončení, výpověď darovací smlouvy dárce v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 1239 x
7 odpovědí
 
Prosím může odstoupit dárce, který se zavázal po dobu insolvence přispívat 1300 Kč od této smlouvy? Přesto splatím cca 42% i bez jeho pomoci.
Dárce prodělal vážnou nemoc a jeho příjmy se snížily a náklady vzrostly. Insolvence je schválena od 8/2018.
Děkuji
 
Dobrý den,

pokud se změnila příjmová situace dárce z důvodu změny zdravotního stavu a poskytováním daru by tak dárce mohl být postižen finanční nouzí, nic mu pro tento důvod nebrání vypovědět darovací smlouvu.

Originál výpovědi darovací smlouvy je však třeba doručit insolvenčnímu soudu a v kopii ideálně též k rukám insolvenčního správce.

Pokud by však výpovědi darovací smlouvy poklesl předpoklad uspokojení Vašich věřitelů pod míru, ze které se vycházelo při schválení oddlužení, soud Vás vyzve k doplnění příjmů tak, aby stále dosahoval dané míry uspokojení věřitelů.
 
Dobrý den. prosím jak postupovat, když mi letos (2018) končí insolvence. V prosinci mám poslední splátku. Dověděla jsem se od známé, že musím požádat soud po poslední splátce o ukončení mé insolvence. Protože se mnou nedostatečně, neochotně a nepříjemně insolvenční správkyně jednala, nechci se vystavovat stresu, protože ji už nechci vidět. Je mi již sedmdesát a asi bych jednání s ní již nezvládla. Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den,

pokud bylo oddlužení řádně plněno a věřitelé budou uspokojen alespoň co do výše 30 % jejich pohledávek, není třeba, abyste se účastnila jakéhokoliv osobního jednání s insolvenční správkyní.

Insolvenční správkyně je povinna neprodleně poté, kdy je uzavřen 60. měsíc trvání oddlužení, soudu podat Zprávu o splnění oddlužení, ve které navrhuje, aby Vám ne/bylo přiznáno osvobození od placení zbytku dluhu.

Od 01.07.2017 již dlužník není povinen sám žádat písemně soud, aby mu bylo osvobození přiznáno, ačkoliv osobně doporučuji žádost o osvobození od placení zbytku dluhů soudu ke konci 60. měsíce oddlužení zaslat; ověřený podpis na žádosti není třeba.
 
Dobrý den
jak mám postupovat insolvenci platím již 3 roky zbývají mi
už jen 2 roky, ale situace se změnila a jsem invalidní v 2 stupni. můj důchod je 6651kc. jak to bude semnou dál.


Děkuji
 
Dobrý den,
primárně je třeba o nastalé situaci informovat soud a insolvenčního správce a předložit jim kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu.
Z důchodu ve výši 6 651, - Kč je v případě, že nemáte žádnou vyživovanou osobu (manžel či děti), možno srážet pouze 282, - Kč, což nepokryje ani náklady insolvenčního správce.
V daném případě tak bude s největší pravděpodobností třeba, aby jste si zajistila jiný dostatečný příjem, a to např. formou darovací smlouvy od někoho z blízkých osob. Měsíční částku nutnou pro splnění podmínek oddlužení Vám sdělí Váš insolvenční správce.
 
Dobrý večer můžete mi prosím poradit jak mám napsat výpověď z darovací smlouvy v insolvenci? jsem dárcem ale sám jsem se dostal do finanční tísně a nejsem schopen posílat dar. po konzultaci s insolvenčním správcem že příjmy dlužníka jsou dostačující. Ale nevím jak tuto výpověď napsat (formulovat) děkuji.
 
Dobrý den,
v rámci Poradny nejsme schopni dávat k dispozici žádné vzory dokumentů.
Obecně však u výpovědi darovací smlouvy platí, že nemá žádnou závaznou formu, tedy je nutno ji písemně jen směřovat soudu a uvést do výpovědi, že vypovídáte darovací smlouvu s paní/panem XY ze dne DD. MM. RRRR z důvodu Vaší finanční tísně, když již nejste schopna dále dar dlužníkovi poskytovat.