Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.283.098

Exekuční dražba pozemku pod bytovým domem - musí exekutor nabídnout pozemek majitelům bytů domu?

Odesláno: 
Otevřeno 201 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pod naší bytovou jednotkou a přilehlém okolí vede pozemek s dvěma majiteli, každý má ideální 1/2. Pozemek nám byl nabídnut k odkupu, jenže v katastru nemovitostí ČR jsme objevili, že na 1/2 je zahájena exekuce a již tam přibylo "exekuční příkaz k prodeji nemovitosti". Můj dotaz a prosba o radu:
je exekutor povinen nabídnout tuto polovinu, spoluvlastníkovi nebo lidem kteří užívají (bydlí) k odkupu před zahájením samotné dražby, kdyby na ní došlo?
Děkuji za radu.
 
Dobrý den, je na naopak na spoluvlastníku dotčeného pozemku, aby se přihlásil do dražby a prokázal své spoluvlastnictví. Pokud tak neučiní, může dražit, ale nebude mít výhodu spoluvlastníka, což je možnost pouze dorovnávat nejvyšší podání (nepřehazovat). Vlastnictví bytu nad pozemkem Vás ani jiné vlastníky neprivileguje, můžete se však přihlásit do dražby a dražit dle dražebních pravidel. Doporučuji Vám informovat se na dotčeném exekutorském úřadu ohledně dražby a sdělit, že máte o dražbu zájem. Tím uspíšíte exekuční proces vedoucí k samotné dražbě.