Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.022

Společná půjčka psaná pouze na jednoho z páru - společné splácení/uznání společného dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 177 x
1 odpověď
 
Dobrý den,

sestra si napůjčovala několik spotřebních úvěrů v době velkého oblouznění svým druhem, s nímž v té době žila. Půjčky byly na společné potřeby, společné věci, vždy ale psané pouze na sestru. Byla hloupá, ale už se tak stalo. Oblouznění vyprchalo a sestra zjistila, že je sprostě využívána, nyní se s druhem rozešla (velmi čerstvě) a dluhy jí zůstávají. Půjčky nejsou starší než z roku 2017, zůstatky celkem cca 600 tis. Kč. Sestřin bývalý druh má na sobě exekuce, proto si sestra "musela" brát půjčky výhradně na své jméno.

Kdyby sestřin bývalý druh v sobě našel kus charakteru a uznal sestře písemně, že dluhy jsou společné, jakou formu podle NOZ by toto uznání mělo mít? Půjde o standardní uznání dluhu, kde jednou stranou bude sestra, druhou stranou její bývalý druh a seznam půjček s jejich jasnou identifikací (č. smlouvy, datum smlouvy, původní jistina, smluvní strany)? Tj. v tomto písemném uznání dluhu nebude uveden jako protistrana věřitel, ale pouze má sestra a její bývalý druh?

Nebo by se měla zvolit úplně jiná forma?

Děkuji za každou radu, která mé sestře pomůže, byť jen tím způsobem, že její bývalý druh uzná, že dluhy s mou sestrou jsou jejich společné.

S pozdravem,
J
 
Dobrý den, uznání dluhu může platně učinit jen osoba, která je smluvně vázána, tj. Vaše sestra. Co se týče jejího druhy, vzhledem k tomu, že je již v exkeucích, nepřipadá v úvahu žádný z postupů dle NOZ (převzetí dluhu nebo přistupení k dluhu - ust. § 1892 a násl. NOZ.), na základě nichž by se stal spoludlužníkem a ani si nemyslím, že by tak dobrovolně učinil, pokud předem věděl, že on dluh splácet nemusí. Domnívám se, že za dané situace pro Vaši setru přichází v úvahu podání trestního oznámení na dotčeného člověka pro podvod, s tím, že by z šetření Policie muselo vyplynout, že jednal od počátku podvodně, a nutil Vaši sestru uzavírat smlouvy o půjčce za účelem vylákat z ní peníze. Pak by mohla žádat, aby jí část dluhů uhradil.