Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.436

Dlužník v insolvenci - musí ručitel splácet dluh dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 857 x
9 odpovědí
 
Dobrý den,
2004 roky jsem podepsal ručitelský závazek svému kamarádovi u ČMSS na úvěr. Bohužel, svůj závazek nesplácí. a ČMSS se tedy obrátila na mne, jako na ručitele. a chce celý dluh splatit.
Jaké jsou moje šance, se tomu vyhnout? A budu muset hradit i veškeré soudní poplatky za dlužníka.
S dlužníkem jsem se spojil, ale není žádná šance, aby svůj dluh řádně splácel.
V současné době nejsem samozřejmě schopen, celý dluh splatit najednou. Je možno se domluvit s ČMSS na splátkovém kalendáři? A může mi nařídit ČMSS exekuci na můj majetek. ?
Věřitel, tedy ČMSS by již zaslala upozornění, že musím neprodleně do týdne uhradit částku 80.000 Kč za dlužníka.
Je tedy nejlepší řešení, se domluvit s věřitelem na splátkách?
Děkuji předem
R. T.
 
Dobrý den,
upřímně Vaše šance se zcela vyhnout placení jsou velmi mizivé, pokud jste se jako ručitel písemně k ručení zavázala.
S věřitelem samozřejmě je možnost se dohodnout na splátkách, pokud Vám to umožní, ale počítejte s tím, že na povolení splátkového kalendáře není právní nárok.
Co se týká nařízení exekuce, tak zde by prve muselo proběhnout soudní řízení, ve kterém bude vydáno rozhodnutí, na jehož základě byste byla povinna do 3 dnů dluh uhradit (vč. veškerých soudních výloh) a až poté, kdy byste ani přes pravomocné rozhodnutí soudu nehradila, může věřitel podat návrh na nařízení exekuce na Váš majetek.
Ve Vaší situaci doporučuji obratem kontaktovat věřitel a požádat jej o možnost splátek.
Zároveň platí, že v rozsahu, kterém budete místo Vašeho kamaráda věřiteli hradit, můžete toto plnění vymáhat po kamarádovi, neboť plníte na jeho dluh.
 
dobrý den, děkuji za odpověď. Dle Vaší rady jsme oslovili CMSS s žádostí o poskytnutí splátkového kalendáře. Níže zasílám odpověď :
V rámci mimosoudního řešení celé situace jsme ochotni akceptovat splátkový kalendář, sepsaný formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti, na celou dlužnou pohledávku, který doručíte v nejbližší možné době prostřednictvím Notářského úřadu do ČMSS, a. s.
V této souvislosti Vás bude začátkem příštího měsíce kontaktovat Notářský úřad), který Vám zároveň poskytne bližší informace ohledně notářského zápisu.
Upozorňujeme, že sepsáním tohoto zápisu klient získá pouze dostatečný časový prostor pro vyřešení svého závazku.
V případě, že na výše uvedenou nabídku mimosoudního řešení nepřistoupíte, bude další vymáhání předmětné pohledávky řešeno soudní cestou. Samozřejmě jsme od Vás připraveni inkasovat jakoukoliv platbu, o kterou by se případně snížila žalovaná částka.

Proto bych chtěla znát Váš názor, zda máme tedy přistoupit na mimosoudní vymáhání s notářským zápisem a doložkou o přímé vykonatelnosti a nebo mámě vyčkat až na soudní cestu?
A druhý dodat : jsme ručitele dva! ale dluh požaduje ČMSS pouze po mně, o druhém ručiteli se nezmiňuje ...?
Děkuji předem
 
Dobrý den,
pokud nepřistoupíte na požadavek ČMSS ohledně uzavření notářského zápisu, ČMSS půjde cestou soudní žaloby, která je vždy mnohem dražší a ve Vaší pozici zcela jistě žalobu o zaplacení hraje ČMSS. S ohledem na snížení možných nákladů tak notářský zápis doporučuji uzavřít.
Zákon nestanovuje, že věřitel musí „využít“ všech ručitelů, ale předpokládám, že ČMSS vyzvala k úhradě dluhu též druhého ručitele. S ohledem na ochranu údajů však není oprávněna Vám sdělovat jakékoliv informace o tom, jak je postupováno vůči druhému ručiteli.
Dle ust. § 2027 občanského zákoníku platí, že „Zaručí-li se za týž dluh více ručitelů, ručí každý z nich věřiteli za dluh celý. Ručitel má vůči ostatním ručitelům stejná práva jako spoludlužník“. Dle ust. § 1875 občanského zákoníku dále platí, že „Má se za to, že podíly na dluhu u všech spoludlužníků jsou v jejich vzájemném poměru stejné“. Pokud byste tedy např. uhradila celý dluh, můžete po dlužníkovi žádat vrácení celé Vámi uhrazené částky a po druhém ručiteli v případě, kdy by Vám dlužník částku neuhradil, polovinu Vámi vynaložených prostředků.
 
dobrý den, děkuji za odpověď.
Takže doporučujete rozhodně cestu notářského zápisu.
A pokud bych jako první věřitel odmítl tento zápis podepsat...pak mi tedy již bude hrozit soudní cesta? a pokud neuhradim celou castku, včetně všech soudních nákladů. pak mi bude hrozit již exekuce...
A nemá tedy smysl se odvolávat na druhého ručitele s tím, že odmítám tuto dlužnou částku uhradit pouze sám a v plné výši?
A co když se ještě domluvím se samotným dlužníkem. a formou daru budu za něj splácet jeho dluh ...to už zřejmě nneí možné a je už pozdě, pokud ČMSS již navrhla mimosoudní jednání s notářským zápisem.
Děkuji předem
 
Dobrý den,

pokud byste notářský zápis odmítla podepsat, reálně se vystavujete tomu, že ČMSS v nejbližší době na Vaši osobu podá žalobu na zaplacení.

Odvolávat se na druhého ručitele nemá smysl, neboť ČMSS je oprávněna využít veškerých prostředků z uhrazení svých pohledávek, přičemž VY jste odpovědná za uhrazení celého dluhu.
Ohledně daru by se na situaci nic nezměnilo; k tomu, že za dlužníka budete splácet už jste se zavázala jako spoludlužník.
 
ok, dekuji za odpoved. kazdopadne doporucujete podepsat notarsky zapis s tim, ze bohuzel prevezmu veskere dluhy za dluznika.
 
Dobrý den,
rozumnější postup než notářský zápis s ohledem na náklady soudního řízení nyní jen stěží vymyslíme, neboť dluh jste za dlužníka už převzala tím, že jste podepsala ručitelské prohlášení.
 
dobry den, dekuji za odpoved a mam jeste dalsi dotaz.
DLUZNIK, kteremu rucim obdrzel od magistratu z dopravniho odboru exekuci, za prekroceni rychle jizdy. A jelikoz nema zadne prijmy, tak exekutor pozaduje dluznou castku za prekroceni rychle jizdy uhradit ze sporiciho uctu u CMSS, ktery patri k uverove smlouve, kde jsem ale ja samozrejme jako rucitel.
Uverova smlouva ze strany CMSS byla vypovezena ke dni 31-10-2018 ...Vec se bude resit pres notarsky zapis s dolozkou prime vykonatelnosti.
a nyni muj dotaz? Znamena to: ze budu muset uhradit za dluznika i jeho dluh za prekroceni rychlosti?
Dekuji predem za odoved R. T.
 
Dobrý den,

dluh z titulu pokuty za dlužníka zcela jistě hradit nebudete.
Zavázala jsem se jako ručitel pouze ve vztahu k neuhrazenému úvěru u ČMSS, nikoliv k hrazení jakéhokoli jiného dluhu dlužníka, ať vznikne jakkoliv.