Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.185.997

Nepřihlášení směnky do insolvence dlužníka - je možné ji vymáhat nebo propadla oddlužením?

Odesláno: 
Otevřeno 364 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2010 jsme půjčili částku 124.000 Kč známé. Na tuto částku máme podepsanou směnku se splatností v roce 2020. S dotyčnou již vůbec nejsme v kontaktu. Náhodou jsem zjistila, že od roku 2014 je spolu s manželem v exekučním řízení, tedy oddlužení bude ukončeno v roce 2019. V žádosti o oddlužení ona tento dluh uvedla, nicméně nás o insolvenci neinformovala a tak jsme se do řízení nepřihlásili. Je tedy směnka stále platná a mohu ji v roce 2020 vymáhat?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

v oblasti uplatňování nesplatných pohledávek v rámci oddlužení je zákonná úprava nedokonalá, avšak v současné době se výklady kloní zejména k postupu obdobnému u konkursů, tedy že i věřitel nesplatné pohledávky měl tuto pohledávku uplatnil přihláškou pohledávky v rámci insolvenčního řízení dlužníka v soudem dané 30denní lhůtě k přihlašování pohledávek.
Pokud byste přihlášku podali nyní, bude insolvenčním soudem odmítnuta jako opožděná.

Jako jediné možné řešení tak je v době po splatnosti směnky v roce 2022 podat žalobu na zaplacení a pokud by se dlužnice bránila, argumentovat (v nutné spolupráci s advokátem) tím, že pohledávku nebylo možno do insolvenčního řízení přihlásit, neboť splatnost pohledávky nastala až po skončení oddlužení.