Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.927

Insolvenční správce posílá výživné pozdě a nereaguje na vzkazy v datové schránce - jak postupovat?

Odesláno: 
Otevřeno 1881 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můj expřítel měl exekuční srážky ze mzdy pro dlužné výživné. V době kdy vstoupil do insolvence tak deponované srážky mi přestali vyplácet. 5 měsíců jsem nedostala vůbec nic, což si myslím ze se jedna v tomto případě o zanedbání povinné výživy. Insolvence mu byla schvalena. Insolvenční správce mi hradí běžné výživné pozdě i když dlužník hradí včas. Teď je to ve stadiu kdy pohledávky na odměnu správce byla uhrazena a dle mého názoru musí insolvenční správce po uhrazení svých nákladů a odměny okamžitě začít splácet dlužné výživné které je v tomto stavu přednostní, neboť peníze již na to jsou a odměna správce byla zaplacená.
I když mám datovou schránku tak správce neodepisuje, nereaguje na telefonáty.
Zadám tedy o radu jak má správce postupovat dle zákona? Dekuji MZ
 
Dobrý den,
primárně upozorňuji, že pohledávku z titulu dlužného výživného je třeba u insolvenčního správce uplatnit, a to prostřednictvím předepsaného formuláře „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou), který najdete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR Pokud jste tak dosud neučinila, vyplňte tento formulář (jedná se o nezajištěnou pohledávku, druh 23. – Pohledávka na výživném ze zákona; splatná a vykonatelná) a zašlete jej s ověřeným podpisem poštou (event. bez podpisu datovou schránkou, pokud správce má povolen příjem poštovních datových zpráv) insolvenčnímu správci. Ve formuláři je třeba dlužné výživné vyčíslit a uvést, jakým rozhodnutím soudu bylo výživné určeno.
Pokud jste již dlužné výživné u insolvenčního správce řádně uplatnila a insolvenční správce nereaguje, doporučuji zaslat insolvenčnímu soudu dotaz na postup hrazení dlužního výživného (k této žádosti zašlete kopii vyrozumění správce, aby soud měl za prokázané, že jste pohledávku již uplatnila).
V7živné je pohledávkou postavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou dle ust. § 169 odst. 1 písm. e) insolvenčního zákona a musí být (v případě, že bylo uplatněno) hrazeno přednostně před pohledávkami ostatních věřitelů (vyjma odměny správce, pouze ta má před výživným běžně přednost).