Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.654

Insolvence bývalého manžela a splácení dluhů bývalou manželkou, která o dluzích manžela nevěděla

Odesláno: 
Otevřeno 219 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem rozvedená v srpnu 2016, bývalý manžel mi za zády během manželství nasekal dluhy. Několik exekucí jsem za něj uhradila, zůstala jsem po rozvodu sama se dvěma dětmi, výživné neplatí, snažím se jej vymoci exekucí. Jeho dluh na výživném činí kolem 200.000 Kč.
Nyní mě bývalý manžel informoval, že bude žádat o insolvenci, údajně tedy bude splácet 30% dluhů a zbývajících 70% prý budou věřitelé vymáhat po mně, že jde o dluhy vzniklé ještě v době manželství. Je to reálné? Opravdu mohou věřitelé vymáhat zbývající část dluhů po mně? Mám se bát, že jako matka samoživitelka, která táhne veškeré náklady na děti sama, budu splácet jeho dluhy, o jejichž existenci jsem neměla a nemám vůbec tušení?
Děkuji Vám za odpověď
 
Dobrý den,
bohužel obecně platí, že pokud jste neměli jakkoliv zúžené či upravené společné jmění manželů, odpovídáte za dluhy vzniklé po dobu trvání manželství oba společně a nerozdílně.
Součástí společného jmění manželů jsou i dluhy, které kterýkoli z manželů za trvání manželství nabyl, kromě těch, které se týkají majetku, jenž náleží jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhů, jež převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních potřeb rodiny. Dluhy vytvořené při běžném životě manželů jsou tedy většinou dluhy společné.
Vaší možnou obranou by v souladu s § 732 zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník, mohlo být zaslání písemného nesouhlasu věřiteli (např. bance), ve kterém uvedete, že jste s úvěrem niky souhlas nedala a úvěr přesahovat poměry obvyklé.
Problematice se již věnovali kolegové v článku „Dluh manžela bez souhlasu manželky - patří do SJM? (§ 732 nový občanský zákoník 2014) “, který naleznete zde: https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/rodinne-pravo/spolecne-jmeni-manzelu/19435-dluh-manzela-bez-souhlasu-manzelky-patri-do-sjm-732-novy-obcansky-zakonik-2014.html.
Pokud bývalý manžel podá návrh na povolení oddlužení, nezapomeňte u insolvenčního soudu a insolvenčního správce uplatnit běžné výživné a také dlužné výživné, které bude hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce přednostně jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou.
Formulář pro uplatnění pohledávky (Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou) najdete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR
Zda jiý manžel insolvenční návrh podal si můžete ověřit ve veřejném insolvenčním rejstříku na webu https://isir.justice.cz