Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.763

Exekuce před svatbou - ochrání předmanželská smlouva nového mažela, manželku?

Odesláno: 
Otevřeno 374 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Ráda bych se zeptala, jak to funguje s exekucí a svatbou.
Mám exekuce s dřívější doby, celé to vzniklo ručením nesprávné osobě.
S přítelem plánujeme svatbu, ale zajímalo by mě, zda se dají mé exekuce ošetřit předmanželskou smlouvou, aby se mé dluhy z doby před svatbou nijak nedotkly jeho osoby?
Dá se vše nějak řešit předmanželskou smlouvu či jiným dokumentem?
Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den, Vaše dluhy z minulé doby se Vašeho budoucího manžela pravděpodobně dotknou, předmanželská smlouva toto neřeší, neboť ta má pro exekutora účinky do budoucna, nevztahuje se na dluhy již existující. Dle současné právní úpravy je totiž možné vymáhat dluh povinného ze společného jmění povinného a jeho manžela a z výlučného majetku manžela povinného z jeho účtu, a to i v případě, jedná-li se o dluh, který vznikl povinnému před vstupem do manželství; touto úpravou chtěl zákonodárce zvýšit práva věřitelů; současná zákonná úprava možná není šťastná, avšak je platná a je nutno ji respektovat. Viz ust. § 732 občanského zákoníku: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství.“ a ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu. „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“. Řešením by tedy v současné době bylo jedině to, kdyby Váš budoucí manžel neměl žádný účet. Pokud jej má, exekutor je jistě v exekuci proti Vaší osobě postihne.
 
Dobrý den, přítel má čtyři roky exekuci na plat. Chceme se vzít. Hrozí mi nějaké problémy?
Děkuji : )
 
Dobrý den, pokud je proti Vašemu příteli vedena exekuce pro peněžitý dluh, v případě Vašeho sňatku Vám dotčený exekutor postihne Váš účet, máte-li ho.