Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.969

Dluh vzniklý před insolvencí a faktura vystavená v době insolvence - patří dluh do insolvence nebo se musí zaplatit zvlášť?

Odesláno: 
Otevřeno 696 x
1 odpověď
 
9.3.2017 mě bylo schváleno oddlužneni v insolvenčním řízení, a letos (2018) bylo vše ukončeno. Nyní mě SBD (správa bytového družstva) uhání o uhrazení faktury za teplo, které přišlo v dubnu 2017.
Moje insolvenčni správkyně, řekla že je to faktura za zúčtovací období 2016, které spadá do insolvence, takže fakturu nemusím hradit.
SBD ale tvrdí, že faktura byla vystavěna až po schválení insolvence, takže to musím uhradit. Kdo má prosím pravdu?
Děkuji Lančová
 
Dobrý den,

dle mého názoru není názor Vašeho insolvenčního správce správný.
Oddlužení Vám bylo schváleno 9.3.2017, tedy úpadek musel být zjištěn nejpozději v lednu 2017.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce v souvislosti s poskytováním služeb jsou vymezeny v zákoně č. 67/2013 Sb. (vztahuje se i na bytová družstva), dle kterého platí, že poskytoval služeb má povinnost předložit příjemci služeb vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, typicky 12 měsíců, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období. Běžným zúčtovacím obdobím bývá kalendářní rok, a tedy vyúčtování má být předložen nejpozději do konce dubna.
Stanovy Vašeho bytového družstva však mohou zúčtovací období a vyúčtování upravovat odlišně, nebývá to však obvyklé.

Bez ohledu na morální aspekt vůči ostatním obyvatelům domu, kteří by v případě přijetí výkladů insolvenčního správce hradili Váš dluh za Vámi „spotřebované“ teplo ostatní obyvatelé domu, mám za to, že se nejedná o dluh vzniklý před Vaším úpadkem, ale až po zjištění úpadku insolvenčním soudem, a fakturu jste tak zcela jistě povinna bytovému družstvu uhradit.