Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.743

Exekuce a oddělení jmění manželů a exekuce - exekutor zablokoval účet nedlužící manželce, je to OK?

Odesláno: 
Otevřeno 321 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám exekuce. S manželkou jsme uzavřeli předmamzelskou smlouvu jako oddělené jmění manželů. Moje dluhy sem nabyl ještě před manželstvím. Přesto manželce exekutor obsatavil bankovní účet - prý jako manželce povinného je to možné?
Smlouva je sepsána notářem a vyvěšena na stránkách notářské komory jednají tedy exekutoři správně a jestli ano podle jakého paragrafu obcházejí smlouvu u které mi bylo několikrát řečeno že je neprůstřelná.
Děkuji.
 
Dobrý den, dle současné právní úpravy je možné vymáhat dluh povinného ze společného jmění povinného a jeho manžela a z výlučného majetku manžela povinného z jeho účtu, a to i v případě, jedná-li se o dluh, který vznikl povinnému před vstupem do manželství; touto úpravou chtěl zákonodárce zvýšit práva věřitelů; současná zákonná úprava možná není šťastná, avšak je platná a je nutno ji respektovat. Viz ust. § 732 občanského zákoníku: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ a ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu. „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“; exekutor tedy postupoval po právu. Jinak obecně platí, že předmanželská smlouva uložená na Notářské komoře je pak pro exekutora závazná jen pro dluhy, které vzniknou po zápisu této smlouvy na Notářské komoře, tedy pro futuro.