Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.275.344

Exekuce v pořadí a bydlení v bytě kamaráda, kamarádky - hrozí exekuce v tomto bytě?

Odesláno: 
Otevřeno 249 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přebývám u kamaráda. Mám 7 exekucí z nichž jsou 2 (jedna přednostní) umořovány z výplaty, další čekají v pořadí.
Vím, že exekutor může v případě důvodného podezření že tu bydlím vniknout i do cizího obydlí a konat.
Může tak učinit i v mém případě pokud jsou pohledávky v pořadí a splácí se dvě?
Děkuji za odpověď Honza.
 
Dobrý den, exekuce může být vedena jedním, více nebo všemi zákonnými způsoby najednou. Z uvedeného plyne, že i v případě, že probíhají ve dvou exekučních řízeních srážky ze mzdy, může v těchto nebo v ostatních exekucích být vedena exekuce také prodejem movitých věcí. To znamená, že ve Vašem případě mohou exekutoři (vykonavatelé) učinit soupis Vašich věcí v místě, kde se zdržujete.