Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.973

Exekuce zastavená v průběhu insolvenčního řízení (§ 268 odst.1 písm.h) o.s.ř.)

Odesláno: 
Otevřeno 392 x
1 odpověď
 
Dobrý den, měla bych dotaz na zastavení exekuce dle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. v průběhu insolvenčního řízení.
Tato exekuce, přihlášená do insolvenčního řízení v roce 2013 jako vykonatelná a nepopřená ins. správcem ve výši nákladů rozhodčího řízení, byla zastavena až soudem dle výše uvedeného znění paragrafu 268 pro neplatnost rozhodčí doložky a nedostatek pravomoci rozhodce vydat rozhodčí nález.
To, že insolvenční správkyně, ač o neplatné doložce věděla, uznala celou pohledávku a odmítla ji popřít v části nákladů rozhodčího řízení, je jedna věc. Druhá věc je, že v 2017 celou exekuci jako neoprávněně nařízenou z uvedeného důvodu zastavil soud.
Oprávněný tedy pozbyl nárok účtovat si dál náklady na rozhodčí řízení, ale pohledávku v té výši rozhodčích nákladů zpět nevzal. Navíc ani nefiguruje jako oprávněný v tomto ins. řízení, přestože v roce 2015 došlo k postoupení té pohledávky na něj z původního oprávněného. Změna nebyla soudu za celé 3 roky oznámena, dál se platí původnímu oprávněnému, pouze já mám doma usnesení soudního exekutora o postoupení pohledávky na jiný subjekt a oznámení původního oprávněného rovněž o této změně. Dá se s tím něco dělat v tom smyslu, aby oprávněný vzal pohledávku částečně zpět ve výši těch nákladů na rozhodčí řízení a aby byl v ins. řízení uveden správný oprávněný?
Děkuji za odpověď, D. R.
 
Dobrý den,

ve Vašem případě doporučuji zaslat insolvenčnímu soudu přípis, ve kterém sdělíte, že máte za to, že věřitel již není oprávněn požadovat úhradu nákladů rozhodčího řízení, které soud shledal neplatné, a požádat soud, aby vyzval věřitele ke zpětvzetí části přihlášky pohledávky.
Zároveň můžete soudu sdělit informace, že dle listin od soudního exekutora mělo dojít již před několika lety k postoupení předmětné pohledávky na jiného věřitele, který však dosud není účastníkem insolvenčního řízení.

Platí ovšem, že nabyvatel pohledávky může (nikoliv však musí) insolvenčnímu soudu navrhnout vstup do insolvenčního řízení místo původního věřitele; neučiní-li tak, je založena odpovědnost za toto nekonání pouze mezi postupitelem a postupníkem (původním a novým věřitelem). De facto pokud změnu věřitele nenavrhnou, jde toto k jejich tíži a pohledávka je placena k rukám původního věřitele.