Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.793

Exekuce na otce neplatícího výživné - pracuje v zahraničí a soud je za hranicemi bezmocný

Odesláno: 
Otevřeno 197 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Otec mi dluží na výživném částku přesahující 50 000 Kč. Bohužel pracuje v Německu a má i německé auto. Nikde v ČR nemá nic přihlášené. Soud informace má, ale jediné čím mě soud informuje, tak tím, jak je výkon hledání marný. Nemám tolik financí, abych si zaplatila nějakého soukromého exekutora.
Kde je ta spravedlnost tedy?
Nárok na dluh z výživného mám i po ukončení školy. A soud za hranice nemůže. Takže teď se to dělá takhle?
Dlužník uteče do zahraničí a nikdo Vám nepomůže.
Děkuji za radu.
 
Dobrý den,
všeobecně však platí, že při naplnění podmínek lze provádět i tzv. přeshraniční exekuci.
K tomuto slouží institut evropského exekučního titulu, případně též řízení o prohlášení vykonatelnosti či uznání a výkon soudního rozhodnutí.
Platí, že k provedení exekuce k zahraničí by musel český soudní exekutor vymáhající pohledávku vědět, v jakém státě EU se otec zdržuje a exekuční titul a pověření k provedení exekuce, návrh na nařízení exekuce a veškeré exekuční listiny by musely být přeloženy do úředního jazyka státu na jehož území se otec zdržuje. Následně by se mohlo postupovat dle nařízení Brusel I a dále by se i formou dožádání formou právní pomoci od dožádaného státu mohlo zjistit místo pobytu otce, zahraniční plátce mzdy a rovněž i to, kde má majetek podléhající exekuci.