Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.925

Dluh zaplacený před exekucí a v exekuci - jak požádat o vratku exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 273 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
21.8.2018 mi byl zablokovaný účet. Banka mi napsala, že jedná na základě požadavku soudního exekutora. Ihned jsem volala do jeho kanceláře a tam mi jeho asistenta podala informaci, že je na mě vedena exekuce kvůli pohledávce od Vodafone (ČTÚ) a že mi na poštu zasílají dopis s infomacemi. Po vyzvednutí dopisu jsem ve kterém byla výzva k vymáhané povinosti jsem ihned běžela do banky a zaplatila požadovanou částku 8.457 Kč.
Až poté jsem začala číst podrobnosti o exekuci a zjistila jsem, že už jsem dlužnou částku zaplatila 8.4.2017.
Důvod k zaplacnení byl ten, že jsem pracovala u Vodafone a podmínkou byla bezdlužnost.
Mám dotaz jestli je možné požadovat vracení nějakých položek - např. dluh jsem musela zaplatit 2x. Jednou při nástupu do Vodafonu a nyní v exekuci.

Pro lepší orientaci posílám časouvou osu a částky
25.7.2012-24.11.2012
- vznik dluhu 1300Kč u Vodafonu
11.3.2015
- exekuční titul - příkaz k platbě vydal ČTÚ - 1300+3346Kč
8.4.2017 - zaplacení dlužné částky - 1300Kč
6.8.0218
-pověření soudního exekutora od Okres. soudu
18.7.2018
exekuční návrh
6.8.2018
- Pověření soudního exekutora
17.8. - výzva ke splění povinosti

O celé exekuci jsem se dověděla až díky zablokování účtu. Dopisy mi pravděpodobně chodily na starou adresu. Na druhou stranu se mi měl Vodafone u kterého jsem pracovala alespoň zmínit, že na mě vede exekuci a ne jen to že mám zaplatit jakýsi dluh z minulosti. To mi příjde jako neetické chování.
 
Dobrý den, pokud jste vymáhanou pohledávku uhradila před zahájením exekuce, podejte ihned návrh na její zastavení z uvedeného důvodu a doložte úhradu dluhu. Exekuce by měla být zastavena a částka by Vám měla být vrácena. Současně byste neměla hradit náklady exekuce. Pokud již byla částka exekutorem zaslána věřiteli (Vodafonu), musíte žádat jeho o vrácení dvakrát uhrazeného dluhu. Jinak můžete po Vodafonu žádat náhradu škody, neboť exekuční návrh byl proti Vám podán protiprávně. V tomto bych Vás odkázala na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).