Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.319.980

Exekuce jednatele s.r.o. a obstavení podílu s.r.o. exekutorem - může to exekutor udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 830 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jako fyzická osoba mám exekuci z důvodu dlužné částky u operátora, který dluh z výše 500Kč navýšil exekucí na cca 8000 Kč. Stal jsem se jednatele ve společnost s ručením omezeným a 23.08.2018 jsem zjistil, že na výpisu z OR je záznam o mé exekuci na podíl v s. r. o.
Je toto možné? Má exekutor právo k zápisu do OR na právnickou osobu, pokud se exekuce týká fyzické osoby? jak je možné se tohoto záznamu zbavit? Dojde k výmazu po úhradě dluhu exekutorovi? a za jak dlouho je jeho povinnost výmaz provézt?

Děkuji AM
 
Dobrý den,
soudní exekutor může exekučně postihnout veškerý majetek dlužníka – povinného, tedy i podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným, a to příkazem k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv dle ust. § 320 a násl. občanského soudního řádu.
Exekuční příkaz bude soudním exekutorem zrušen v případě zastavení exekuce, jíž se ruší všechny vydané exekuční příkazy. V takovém případě ovšem musí být uhrazena celá vymáhaná pohledávka oprávněného vč. příslušenství, nákladů nalézacího řízení a nákladů exekučního řízení.
Pokud byste byl pouze jednatelem a nikoliv i společníkem společnosti, jakékoliv exekuce se společnosti nedotknou, jelikož by Vám žádný obchodní podíl nenáležel.