Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.070.890

Insolvence - nezabavytelná částka, nezabavytelné minimum

Odesláno: 
Otevřeno 492 x
6 odpovědi
 
Dobrý den.
Jsem v insolvenci a splácím 8700 Kč. Mám to dané darem. Nyní jsem na úřadu práce. Měla bych nastoupit do práce kde si můžu vydělat okolo 17.000 čistého.
Chci se zeptat jaká je nezabavytelna částka nebo nezabavytelné minimum, když jsem sama a mám 3 vyživované děti. Kolik by mi z výplaty zůstalo?
A druhá otázka. Budu muset zasílat ten dar 8700 Kč a ještě k tomu mi strhnou další peníze z výplaty?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
při čisté mzdě ve výši 17 000 Kč a třech vyživovacích povinnostech činí nezabavitelná částka 12 930 Kč.
Pokud je uzavřena darovací smlouva, dárce fakt, že jste zaměstnaná, nezbavuje jeho smlouvou založené povinnosti Vám dar poskytovat (ledaže by jeho poskytováním přivodil sám sobě existenční nouzi, avšak i v tomto případě by musel smlouvu formálně písemně vypovědět).
V případě, že by smlouva byla vypovězena, soud Vás vyzve k dorovnání příjmů na úroveň darovací smlouvy, tj. tak, aby srážky ze mzdy činili alespoň tolik, na kolik byla uzavřena darovací smlouva.
 
Jsem v insolvenci a chtěla bych si přivydělat musím vše nahlásit správci a vydělanou částku poslat na dluh, nebo můžu vydělanou částkou zaplatit nájem? Dluh mi strhávají z důchodu.
 
Dobrý den,

jakýkoliv příjem (z pracovní smlouvy, dohody o provedení práce / o pracovní činnosti, ze smlouvy o dílo aj.) jste povinna oznámit soudu a insolvenčnímu správci.
Veškeré jiné příjmy jsou považovány za mimořádný příjem dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, a dlužník je povinen je vydat správci k rozvržení mezi věřitele
Pokud byste tyto informace nesdělila, jedná se o podstatné porušení podmínek oddlužení, což může mít za následek zrušení celého oddlužení.
 
Dobý den, v srpnu minulého roku mi bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Mám i nemovitý majetek, který ale není součástí insolvence, nebo-li, neslouží k zajišťění mých pohledávek. Dle vyjádření soudu s tímto majetkem mohu disponovat, ale problém je ten, že na listech vlastnictví je zástavní právo exekutorské, což kdybych chtěl majetek prodat, tak je toto problém. Mohu se zeptat, jak a kde zažádat o výmaz tohoto zástavního práva? Tento majetek neslouží k zajišťění věřitelů... Zástavní právo exekutorské je na LV z dob ještě před podáním návrhu na insolvenci. Děkuji za Vaši odpověď
 
Dobrý den,
v této věci je nutné kontaktovat příslušného soudního exekutora, neboť jedině on je oprávněn zrušit exekuční příkaz, na jehož základě bylo exekutorské zástavní právo na nemovitosti zřízeno. Prakticky však toto bývá velkým problémem, neboť v průběhu insolvenčního řízení soudní exekutoři odmítají (a to zcela oprávněně) toto učinit s poukazem na fakt, že kdyby bylo Vaše insolvenční řízení z důvodu porušení povinností na Vaší straně zrušeno, oni by tímto postupem znevýhodnili nynější postavení oprávněného.
 
Dobrý den,
exekutorské zástavní právo lez vymazat pouze tak, že k jeho výmazu dá soudní exekutor příkaz. Jelikož však máte schváleno oddlužení, a nikde není zaručeno, že nebude zrušeno, exekutorské zástavní právo dobrovolně exekutor nezruší s ohledem na fakt, že by tak mohl oprávněný přijít o výhodu „pořadí“ v případě, kdy by bylo Vaše oddlužení přeměněno v konkurs.
Prakticky však lze toto řešit tím, že v případě prodeje nemovitosti se k návrhu na vklad připojí výpis ze seznamu přihlášených pohledávek a usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Je však třeba se připravit na to, že ne všechny katastrální úřady znají insolvenční zákona a je možné, že Vás i tak budou vyzývat k odstranění vad podaného návrhu na vklad.