Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.581

Jak zastavit exekuci na výživné u invalidního důchodce - náklady exekuce stoupají a není z čeho vše zaplatit

Odesláno: 
Otevřeno 315 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
mám následující záležitost k řešení a prosím o radu.
Po rozvodu manželství mezi mnou a manželkou neexistuje prakticky žádná komunikace, tudíž ani prostor k dohodě.
Máme dvě nezletilé děti, následkem rozvodu jsem se vrátil do místa svého původního bydliště 200 km daleko, kdy jsem začínal zcela od nuly.
Měl jsem poměrně vysoko stanovené výživné na základě minulých příjmů, tyto jsem však vlivem velké životní změny nebyl schopen hradit v plné výši. Manželka tedy za účelem vymožení výživného podala návrh na exekuci výživného jak dlužného, tak současného.
2017-2018 se můj zdravotní stav zhoršil tak, že mi byl uznán invalidní důchod 2. stupně, tedy ID 2. stupně ve výši 6600 Kč měsíčně a dosud nebyl můj zdravotní stav stabilizován, takže nepracuji.
Podal jsem návrh na snížení výživného, kdy nyní čekám na soudní předvolání. Na výživném však aktuálně dlužím a dluh se stále zvyšuje.
Vzhledem ke svému zdravotnímu postižení však nejsem schopen pracovního zařazení a není jisto, zda se budu moci vůbec vrátit ke svému původnímu povolání, spíše nikoliv (až začnu pracovat, nebudu tedy dosahovat takových příjmů jako v minulosti a to citelně).
Můj dotaz je následující: lze na základě mého prokazatelného zhoršeného zdravotního stavu a nepříznivé zdravotní prognóze zamezit exekučnímu řízení, resp. dalšímu navyšování nákladů exekutora, přestože jde o výživné na nezletilé děti?
Jsem si vědom, že výživné jsem povinen hradit, avšak náklady exekuce jsou pro mě likvidační, obzvlášť za předpokladu, kdy se domnívám, že je nebudu schopen platit ani nikdy splatit.
Je mi 50 let.
Děkuji.
 
Dobrý den, vzhledem k Vámi popsané situaci podejte návrh na odklad exekuce dle us. § 266 odst. 1 o. s. ř. , dle něhož „Na návrh může soud odložit provedení výkonu rozhodnutí, jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“. Pochopitelně jde o výživné, tedy je otázkou, zda naplníte podmínku z poslední věty ustanovení, avšak to bych nechala na posouzení exekučního soudu. Je nutno Vaše tvrzení v návrhu beze zbytku prokázat příslušnými listinami, apod. Odklad exekuce by mohl být povolen do skončení řízení o snížení výživného. Přeji Vám hodně zdaru.
 
Dobrý den. Po rozvodu je dcera odebrána matce, momentalne je v diagnostickem ústavu a já stále platím výživné na dceru. Nemel by tyto peníze dostávat někdo jiny když už ji neživý a nežije v spolecne domacnosti s matkou. diky. Müller
 
Dobrý den, exekuce je vedena na základě exekučního titulu (soudního rozhodnutí), v němž bylo stanoveno přispívat na výživu dcery Vaší bývalé manželce. Pokud máte za to, že Vaše bývalá manželka dceru nevyživuje, podejte v uvedené věci návrh na dotčený soud, aby hrazení výživného upravil, a to nejlépe prostřednictvím některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).