Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.142.888

Vyplacení bolestného a pojistného za pracovní úraz v průběhu insolvence - jsou peníze dlužníka nebo insolvenčního správce?

Odesláno: 
Otevřeno 372 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel měl 9/2017 pracovní úraz, 7/2018 bylo teprve vyplaceno
pojistné - 1. část bolestné a 2. část pojistné za ušlou mzdu.
Má nárok o vrácení některé z částí od insolvečního správce, kterému byla deponována?
děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
soudy již judikovaly, že bolestné je mimořádným příjmem dlužníka v oddlužení a má být použito k rozvržení mezi věřitele v plném rozsahu.
Úhrada ušlé mzdy však není mimořádným příjmem jako celek. Toto plnění má být rozpočteno do období, za které je vypláceno, resp. za které náleží.
Pokud tedy náhrada je vyplácena např. za období 3 měsíců, kdy byl dlužník v pracovní neschopnosti a ČSSZ mu vyplácela pouze nemocenskou, celkovou částku je třeba vydělit třemi a sečíst s výši nemocenské v daných měsících a z tohoto součtu vypočítat nezabavitelnou částku.
Pokud již dlužníkovi byla v daném měsíci vyplacena maximální výše nezabavitelné částky, správce zbytek použije k rozvržení mezi věřitele; pokud však nezabavitelná částka nedosáhla svého maxima, rozdíl by měl správce dlužníkovi vyplacen tak, aby dlužník nemohl být tímto postupem nijak poškozen.