Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.251.587

Insolvenční srážky ze dvou prací, zaměstnání dlužníka - zohlednění nákladů na dopravu

Odesláno: 
Otevřeno 310 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
od listopadu 2013 jsme s manželkou v insolvenci, v dubnu 2018 si manželka našla druhý pracovní poměr na úvazek 0,5.
Nyní ji mzdová účetní po dotazu na Pardubický soud oznámila, že na základě rozhodnutí jí bude strhávána celá částka t. j. cca 8-9.000 Kč.
Z prvního jí provádějí srážky dvou třetin po odečtení nedotknutelné částky. Připadá mi zcela nelogické dojíždět do práce na vlastní náklady a pracovat zadarmo.
K ukončení insolvence budeme mít splaceno 86 % dlužné částky.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
při souběhu dvou pracovních poměrů je dle mého názoru jediným správným řešením provedení součtu obou čistých mezd a z tohoto součtu vypočítat nezabavitelnou částku.
U osoby s jednou vyživovací povinností k osobě manžela tímto postupem zůstane maximálně 10 896, - Kč, při vyživovací povinnosti k další osobě (dítě) tímto postupem zůstane maximálně 12 452, - Kč. Nad tuto částku se mzdy sráží bez dalšího.
Pokud tak z prvního pracovního poměru již čistá mzda dosahuje takové výše, že je „vyčerpána“ maximální výše nezabavitelné částky, je pak postup, kdy z druhého pracovního poměru se sráží vše, správný.
 
Dobrý den, 30. 7. 2018 mi bylo Krajským soudem formou usnesení povoleno oddlužení a věřitelé měli podle zákona 30 dnů na přihlášení pohledávek. Pokud tomu dobře rozumím, lhůta vypršela 30. 8. 2018 a pokud dnes (31.08.2018) 31. 8. 2018 nevidím pohledávku věřitele přihlášenou v insolvenčním rejstříku na stránkách justice.cz, kde vše každý den kontroluji, zřejmě se věřitel nestihl přiihlásit. Mohu tedy jeho pohledávku popřít z důvodu nedodržení 30denní lhůty? Čeká mě první osobní schůzka s insolvenčním správcem před přezkumným jednáním. Dále se chci zeptat, zda se musím setkat osobně se všemi věřiteli na plánované schůzi věřitelů. Neuvěřitelně se toho bojím. Děkuji Vám za odpověď.
 
Dobrý den,
věřitelé mohli přihlášku pohledávky odeslat soudu nejpozději dne 30.08.2018. Pokud ji posílají poštou, je nutno počítat s tím, že soudu je doručena se zpožděním, avšak u podávání přihlášek do insolvenčního řízení je rozhodné datum jejich podání a nikoliv doručení.
Zároveň soud nezveřejňuje přihlášky ihned, ale může to být s odstupem několika dní.
Platí však, že včasnost podání přihlášky pohledávky zkoumá insolvenční správce a pokud byla přihláška podána opožděně (a soud jí sám neodmítl jako opožděnou), podá soud návrh na odmítnutí takové přihlášky právě pro její opožděnost.

Pokud jste žádal o povolení oddlužení, přezkumné jednání se koná u insolvenčního správce a věřitelé se schůze věřitelů neúčastí (tuto změnu přinesla novela účinná od 01.07.2017), takže osobní konfrontace je vyloučena.