Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.834.087

Zřízení trvalého bydliště partnerovi v insolvenci - hrozí exekuce po ukončení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 424 x
5 odpovědi
 
Dobrý den.
Já i můj přítel jsme se dostali do insolvence. Přítel se ke mně přestěhoval a přemýšlíme zda mu sem mohu nahlásit trvalé bydliště. Zdá mi po jeho ukončení insolvenčního řízení nehrozí, že by mi domů přišel exekutor.
Již jsem četla že některým lidem po ukončení řízení a splnění všech podmínek na oddlužení, přišel domů exekutor. Nehrozí mi nic, nebo mám počkat s přihlášením trvalého pobytu až po skončení.
Děkuji L.
 
Dobrý den,
po dobu trvání insolvenčního řízení jsou exekuce tzv. přerušené, takže po tuto dobu soudní exekutor nesmí činit nic, tím spíše provádět mobiliární exekuce.
Pokud bude přítel následně insolvenčním soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, žádný exekutor již dále nesmí exekuci provést, neboť dluhy nelze dále vymáhat.
Zároveň v rámci provádění exekucí tak jako tak platí, že soudní exekutor provádí exekuci tak, kde má důvodně za to, že se nachází majetek povinného (dlužníka), což nemá s údajem trvalého bydliště nic společného.
Osobně bych se změny trvalého bydliště nebála, protože to na nastalé situaci nic nezmění a nic tento údaj neohrozí.
 
Dobrý den, syn je ve výkonu trestu, má dluhy a nemá kde bydlet. Když bych ho vzala bydlet k sobě, bojím se, že mě seberou exekutoři vše, co mám doma v bytě, auto mám taky. Prosím poradit, jak to udělat, aby se tomu dalo zabránit a on mohl u mě bydlet. Neříkám, že by byl u mě trvale, jen mu chci pomoct v začátcích. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem 24.8 2018
.
 
Dobrý den,
samozřejmě v případě, kdy bude syn obývat Vaši domácnost, je nutné počítat s tím, že soudní exekutor může provést tzv. mobiliární exekuci.
Na Vás pak bude prokázat, že věci, které event. soudní exekutor sepíše, jsou ve Vašem vlastnictví, nikoliv ve vlastnictví syna.
Ohledně automobilu toto neplatí, jelikož v registru vozidel jste evidována jako vlastník, tedy automobil nemůže sepsat soudní exekutor v žádném případě.

Pokud je však syn v insolvenci (když nadpis dotazu zní: Společné bydlení v insolvenci), tak jsou veškerá exekuční řízení po dobu trvání insolvenčního řízení přerušena, resp. exekuce nesmí být prováděny.
 
Moc a moc děkuji za odpověď z 24.8 2018. V insolvenci zatím není, ale do budoucna by chtěl si požádat. Nestačí všechno co mám doma sepsat a nechat to ověřit , třeba Vámi? S pozdravem JP
 
Dobrý den,
k soupisu majetku, ač by byly podpisy úředně či notářsky ověřené, soudní exekutor přihlížet nebude. Pokud by soudní exekutor provedl tzv. mobiliární exekuci, může zabavit vše, co není z výkonu rozhodnutí vyloučeno (oblečení, základní vybavení domácnosti aj.).
Ohledně ostatních položek musíte být schopna prokázat, že jsou Vaše, např. fakturami, výpisy z bankovního účtu aj.
Pokud by bylo synovi povoleno oddlužení, tuto situaci byste nemuseli řešit, neboť po dobu trvání insolvence nesní soudní exekutoři exekuci (tím spíše mobiliární exekuci) provádět.