Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.881

Dlužník v insolvenci se znovu zadlužil - vymáhání nového dluhu od dlužníka v oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 316 x
3 odpovědi
 
Do zaměstnání mojí maminky přišla v roce 2016 nová kolegyně, rychle se se všemi zkamarádila a poté si od maminky vyžádala půjčku v částce 30 tis. Kč. Tyto peníze samozřejmě nevrátila a jak už to tak bývá pořád slibovala, jak je pošle a že se bohužel zdrží se splátkou atd. Maminka bohužel nemá písemnou smlouvu o půjčce, nicméně máme k dispozici jejich komunikaci přes SMS zprávy ve kterých se sama ''dlužnice'' se všeho doznala. Také máme k dispozici výpisy z účtu ohledně těchto půjček. Kolegyně stále slibovala, že částku vrátí až bude moct. Pracovala zde přibližně do začátku roku 2017. K velkému překvapení na přelomu 2016/2017 skončila v zaměstnání a peníze stále nikde. Poté se přišlo na to, že je i s manželem v insolvenci a že si půjčila i od ostatních kolegyní a většině peníze nevrátila.
Chci se tedy zeptat jak máme v tomto případě postupovat a zda je možné dostat své peníze zpět i když je tato osoba v insolvenci. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
v tomto případě doporučuji kontaktovat insolvenčního správce Vaší bývalé kolegyně s tím, že dlužnice vytváří v době trvání oddlužení nové dluhy, které není schopna plnit.
Zároveň můžete insolvenčnímu soudu dlužnice podat oznámení o tom, že dlužnice v době schváleného oddlužení vytváří nové dluhy, které neplní, a dá soudu na zvážení, zda nejsou naplněny podmínky pro zrušení schváleného oddlužení.
Jelikož se jedná o dluh, který vznikl po zjištění úpadku dlužnice, tuto pohledávku jste oprávněni vymáhat stejně, jako by v oddlužení nebyla, neboť na ni se nikdy žádné osvobození od placení vztahovat nebude.
Tedy je třeba zvolit klasický postup pro vymáhání pohledávek, tj. výzva k úhradě a předžalobní upomínka a dále pak žaloba na zaplacení. Je třeba dbát toho, že dluh se promlčuje v klasické 3leté promlčecí lhůtě ode dne splatnosti.
 
Dobrý den: Vypořádání SJM v insolvenci.
Rozvod v roce 09 / 2013.
1. Insolvence 04 / 2013 - 04 / 2018. vzhledem k tomu, že jsem nebyl schopen platit splátky, nastal nepatrný konkurz.
Teď mám 2. insolvenci, od 05 / 2018.
IS nerozdělil v 1. insolvenci SJM. V 07 / 2017 mi sdělil, že SJM nebude rozdělovat, že nastala tzv. fikce. Protože uběhlo více jak 3 roky od rozvodu. Ale na okresním soudu je podaná žaloba na rozdělení SJM, která byla podaná 09 / 2013, bývalou ženou. V této věci nebylo dosud nařízeno žádné jednání.
Ve 2. insolvenci mi IS sdělil, že není osobou s dispozičním právem k mému majetku mimo vyjímek, SJM rozdělovat nebude.
Proto bych chtěl vědět?
Jak je to s fikcí SJM a který IS má pravdu. Můžou rozdělovat SJM nebo ne?
Je stále platná žaloba na SJM?
Omezuje insol. nějaká rozhodnutí okresního soudu a může insolvenční soud nařídit okresnímu soudu projednání SJM?
Děkuji.


 
Dobrý den,
dle mého názoru měl vypořádání SJM provést insolvenční správce v rámci prvního řízení. Ust. § 268 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona říká, že po prohlášení konkursu se provede vypořádání společného jmění, které do prohlášení konkursu zaniklo (tj. manželství bylo pravomocně rozvedeno před prohlášením konkursu), ale nebylo vypořádáno, přičemž dohodu o vypořádání SJM prohlášením konkursu na Váš majetek přešla na osobu insolvenčního správce, přičemž takovou dohodu musí schválit insolvenční soud. Řízení o vypořádání SJM tak mělo být vedeno před insolvenčním soudem a účastníkem namísto Vás měl být tehdejší insolvenční správce; tato varianta platí pro postup, kdy do prohlášení konkursu Vaše bývalá manželka nepodala žaloba na vypořádání SJM.
Pokud již před prohlášením Vašeho konkursu byl u soudu podáno bývalou manželkou návrh na vypořádání SJM, po prohlášení konkursu se účastníkem takového řízení namísto Vás stal insolvenční správce.
Z Vašeho dotazu není patrné, z jakého důvodu příslušný okresní (obvodní) soud dosud nerozhodl; pokud však soud přerušil řízení (a pokud žaloba předcházela prohlášení konkursu), učinil tak nesprávně, neboť dle ust. § 266 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se řízení o vypořádání SJM nepřerušují.