Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.841.175

Vymáhání dluhu po cizinci mimo EU - postup, návod, exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 588 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zapůjčil jsem peníze cizinci na základě smlouvy v českém jazyce a podle českého zákona. Bohužel, ve stanovenou dobu jsem peníze nedostal a chtěl bych dlužníka žalovat. Jenže žaloba (podle zákonu ČR) by měla byt podávaná u soudu, kde má žalovaný trvalé bydliště, což je Kazachstán.
V české republice ČR nemá ani nemovitost, ani bankovní účet, kromě toho kam jsem tyto peníze převáděl.

Dotazy:
Pokud nepodám žalobu, za jak dlouhou nastane promlčecí lhůta smlouvy o zápůjčce?
Pokud to podám v ČR (nevím ale u kterého soudu), da se očekávat, že cizinec bude stihán, pokud se rozhodné vrátit do EU? Nebo existuje nějaký „černý“ seznam na základě kterého by dlužník nemohl dostat vízum, berou podobné pohledávky v úvahu v MV ČR? Pokud bych musel tuto žalobu podávat v cizině, čí existuje spolupráce mezi exekutoři na této úrovní? Bude uznaná tato smlouva v cizině, pokud samozřejmě jí přeložím a právně ověřím? Pokud Vás ještě něco nápadné bude rad.
Děkují,
 
Dobrý den, promlčení doba v případě zápůjčky je tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé, tj. den po splatnosti. Pokud nemá cizinec na našem území přechodné bydliště ani majetek, bude nalézací řízení zastaveni pro nedostatek podmínek řízení. Pokud by cizinec měl bydliště na území EU, lze za splnění stanovených podmínek žádat o vydání např. evropského exekučního titulu, který je vykonatelný ve všech zemích EU. Ohledně udělení víza, příslušný orgán postupuje dle zákona a udělení víz stanovuje na základě zákonných podmínek, dluhy žadatele dle mého názoru na udělení víza vliv nemají, i kdyby o nich MV ČR vědělo, což není pravděpodobné, neboť soudy žádnou informační povinnost v tomto smyslu nemají. Pokud budete podávat žalobu v cizině, je to samozřejmě možné, avšak před tím doporučuji si zjistit co nejvíce informací o tom, jak takové řízení probíhá a jaké jsou Vaše možnosti vymožení. Pokud byste získat v dané zemi exekuční titul, Vaše pohledávka by se vymáhala v dotčené zemi, tamějším exekutorem (soudem) ; český exekutor má působnost jen na území ČR.