Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.059.371

Exekuce, práce v zahraničí a posílání výplaty na účet osoby přítelkyně, přítele, partnerky, partnera - obstaví účet exekutor?

Odesláno: 
Otevřeno 606 x
3 odpovědi
 
Dobrý večer, chtěla bych se zeptat. Můj přítel má exekuce a bude pracovat na slovensku. Srážky ze mzdy asi mit nebude a chce posilat výplatu na můj účet, na který mi ale má výplata nechodí. Můžou mi ho bloknout? Četla jsem mnoho článků a diskusí a někde píšou ze ano někde že ne. Jak to tedy v tomhle roce je? Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, v exekuci lze vymáhat dluh zákonnými prostředky pouze na povinném, resp. manželu povinného jako účastníky řízení. Proto nejste-li v dotčené exekuci např. spoludlužník, resp. nejste vůbec účastník řízení, exekutor Vám nemůže zajistit účet, kam chodí mzda Vašeho přítele jako povinného. Jinak toto exekutoři nemohli činit ani nikdy v minulosti.
 
V roce 2010 mi vznikla exekuce a v tu dobu jsem byl rozvedený. V roce 2017 jsem se oženil a exekutor zbytek dluhu požaduje na mé ženě kterou jsem ani v té době neznal. Již dvakrát ji obstavil účet a poprvé ji ukradl s toho účtu 112 000. Jak je možné že ve státě který považují politici za Právní, se okrádají lidi kteří nikdy nikomu nic nedlužily.
 
Dobrý den, dle současné právní úpravy je možné vymáhat dluh povinného ze společného jmění povinného a jeho manžela a z výlučného majetku manžela povinného z jeho účtu, a to i v případě, jedná-li se o dluh, který vznikl povinnému před vstupem do manželství; touto úpravou chtěl zákonodárce zvýšit práva věřitelů; současná zákonná úprava možná není šťastná, avšak je platná a je nutno ji respektovat. Viz ust. § 732 občanského zákoníku: „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ a ust. § 42 odst. 4 exekučního řádu. „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu“; exekutor tedy postupoval po právu. Ohledně společného jmění je možno se bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce, který by podávala Vaše manželka, poté, co vyjádří nesouhlas s Vašimi dluhy věřitelům, jak uvedeno v ust. § 732 o. z. ; v případě postižení účtu musí Vaše manželka požádat banku o vyplacení dvojnásobku životního minima a zabezpečit, aby prostředky, k které na účet chodily, byly vypláceny jinak (v hotovosti, složenkou, na účet důvěryhodné osoby), neboť veškerý dalří příjem na něj exekutor rovněž použije na úhradu Vašeho dluhu.