Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.023

Prominutí příslušenství exekuce - žádost věřieli

Odesláno: 
Otevřeno 675 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
přítel má z minulého partnerství exekuce, které po jejich rozchodu nebyly v letech 2015-2017 hrazeny z důvodu dlouhodobé evidence na ÚP. Ne, že by nechtěl pracovat, ale je ZTP (potíže se svaly, medikace) a neprošel přes lékařské vstupy. Neměl z čeho platit.
Od 9/17 se mu podařilo nastoupit na HPP a srážkami ze mzdy se exekuce platí dle pořadí. Dvě jsou již zcela uhrazeny, další budou uhrazeny 8/2018 a 11/2018. Jedná se mi o to, že vzhledem k pořadí ostatní exekuce stojí a narůstá jim výše příslušenství.
Kamarádka nám poradila se informovat o možnosti žádat věřitele o prominutí příslušenství. Vím, že to věřitel muže schválit, nemusí či částečně. Ale zarazila mě další věc, kterou jsem v návaznosti zjistila. Myslela jsem, že se první platí jistina (její úhrada před takovou žádostí by měla být samozřejmostí), ale jak mohu žádat o prominutí příslušenství, když jistinu platí až na konec? Pomohlo by v tomto případě zažádat o prvotní umoření jistiny? Jak postupovat? Kdy je lepší platit první jistinu a kdy ne, když se v tom případě platí i úroky z úroků a z penále? Přítel se snaží dát si vše do pořádku, snažím se mu v tom pomoct, mám trochu větší přehled. Zůstává mu z platu zákonem daný zůstatek. Sama mám dvě větší děti a třetí máme spolu. Více než platíme nejsme schopni platit.
 
Dobrý den, platit jistinu jako první je vždy nejvýhodnější, neboť úroky se vždy vypočítávají jen z neuhrazené částky. A to i přesto, pokud byly dohodnuty a jsou vymáhány úroky z úroků, apod. O tom, že Váš přítel chce hradit z dluhu jako první jistinu, musí informovat soudního exekutora a vyrozumět věřitele. Pokud by exekutor nevyhověl (i to se stává, zvlášť u vymáhání pro velké oprávněné), je jediná obrana podání stížnosti na jeho postup k dohledovému orgánu (Ministerstvo spravedlnosti nebo Exekutorská komora). Prominutí či částečné prominutí příslušenství Váš přítel po věřiteli žádat může, avšak z praxe vím, že pokud jím není státní orgán nebo zdravotní pojišťovna, nemá taková žádost naději na úspěch. Přeji hodně síly na úspěšné zvládnutí celé věci.
 
Dobrý den,
přišlo mi soudní rozhodnutí o zaplacení dluhu u T-mobile v částce 2.604 Kč, kterou jsem uhradila. Ve stanovenné lhůtě jsem ale nezaplatila právní zastoupení, také v částce 2.604 Kč. Přišla výzva do schránky v květnu od advokátky, kde částka byla navýšená o 200Kč. V červnu jsem zaplatila. Koncem června mi přišla exekuce, mám zablokovaný účet na 12.000 Kč. Po zavolání exekutorovi mi bylo řečeno pokud do 3. srpna zaplatím 4.780 Kč bude vše v pořádku. Je vše oprávněné?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, pokud máte za to, že jste dluh včetně celého příslušenství (včetně nákladů právního zastoupení) uhradila před zahájením exekuce, podejte z tohoto důvodu návrh na její zastavení. Před podáním doporučuji vyjasnit si s exekutorem, zda jste skutečně vše uhradila před zahájením exekuce, je možné, že např. část Vámi zmiňovaného příslušenství jste uhradila až po podání exekučního návrhu, tj. po zahájení exekuce a pak by měl exekutor právo na úhradu své odměny a hotových výdajů.