Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.131.987

Insolvence na 3 roky - podmínky 2019

Odesláno: 
Otevřeno 3915 x
11 odpovědi
 
Dobrý den,
Jsem už od listopadu 2016 v insolvenci a zajímalo by mě, jestli mohu podle novely zákona ukončit insolvenci za 3 roky a zaplatit 50% dluhů. Insolvenci jsem měla mít klasicky na 5 let a zaplatit 30%, napsala jsem o tom svému správci ale ten nereagoval, tak se ptám zde, mohu insolvenci ukončit za 3 roky?
Jaké jsou podmínky pro rok 2019?
Děkuji.
 
Dobrý den,

zákon takovouto variantu neumožňuje.

Stále platí, že dlužník je povinen uhradit věřitelům všechny své dluhy, a není-li toho schopen, tak dostačuje, aby po dobu 60 měsíců trvání splátkového kalendáře uhradil věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.
Oddlužení pak končí pouze 4 způsoby: (a) po 60 měsících trvání splátkového kalendáře, (b) úhradou 100 % pohledávek věřitelů, (c) smrtí dlužníka anebo (d) zrušením oddlužení pro neplnění podmínek oddlužení.

Patrně jste pouze zaznamenala zprávu v médiích o tom, že předchozí vláda schválila vládní návrh novely insolvenčního zákona, který by hranici 30 % prolomil. Tento návrh novely však musí projít celým legislativním procesem, což je při současné změně členů vlády nemožné (pokud vůbec) a i tak by to byla otázka minimálně roku, přičemž názory odborné veřejnosti na tento návrh nejsou kladné, tedy se nedá čekat, že její schvalování bude snadné (ba vůbec možné).
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda musí insolvenční správce dlužníkovi posílat v nějakých časových intervalech výpis zaplacených částek, zda to ukládá zákon či je to plně moci správce. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
insolvenční správce není povinen Vám předkládat zprávu o plnění Vašeho oddlužení.
Tuto povinnost má však vůči soudu, kterému je povinen v pravidelných lhůtách předkládat formulářovou Zprávu o plnění oddlužení, kterou následně soud zveřejňuje v insolvenčním rejstříku na adrese www.isir. justice.cz
Pokud však požádáte správce, ideálně emailem, neměl by být problém, aby Vám tuto zprávu zaslal na vědomí, není však povinen Vám ji zasílat „sám od sebe“.
 
Dobrý den, chci se zeptat musí být dlužník zaměstnanec nebo může pracovat jako OSVČ. děkuji
 
Dobrý den,
zákon povoluje oddlužení i osobám samostatně výdělečně činným, nejen zaměstnancům.
 
Dobrý den,

Už od roku 2014 mi strhávají peníze z platu na exekuce. Zjistil jsem, že mi zbývají už 3 exekuce, ale bohužel plat jde pouze na dvě a u té třetí rostou penále. Chci se zeptat, když si zažádám o insolvenci a můj dluh nyní činí 325000 a já beru 30000 čistého. Je možné, aby mi strhávali pouze 10000 měsíčně a bylo to splacené za 3 roky? Mám syna a jsem s ním sám. Děkuji
 
Dobrý den,
Vámi navrhovaný postup je možný. S ohledem na výši Vašich dluhů a výši příjmů můžete soudu navrhnout jinou, než zákonnou výši splátek, s odůvodněním nutnosti péče o syna a zároveň s ohledem na fakt, že byste tímto způsobem uhradit všechny pohledávky dříve než a 60 měsíců trvání oddlužení.
Soud by takovému návrhu měl vyhovět, když nutností pro stanovení nižší než zákonné výše srážek ze mzdy je uhrazení 50 % pohledávek za 60 měsíců, přičemž Vy byste byl schopen uhradit pohledávky všechny a dříve než za 60 měsíců.
 
Dobrý den, od 10 mesici 2018 splácím insolvenci, usnesení mám na 5let, nebo do úplného splácení, chtěla jsem se zeptat na novou novelu zákona 2019, pokud bych splnila podmínky nové novely zákona a do 3let bych uhradila 60procent dluhu, mohu soud požádat o prominutí zbyleho dluhu? Byl by můj návrh posuzován, podle staré novely, nebo již podle nové novely 2019, děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
dle přechodných ustanovení novely insolvenčního zákona, která nabude účinnosti k 1.6.2019, platí, že „V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 182/2006 Sb. , ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Na Vaše řízení tak tato novela nijak nedopadne, týkat se bude pouze do budoucna nově zahájených insolvenčních řízení.
 
Dobrý den chtěla bych se zeptat, můj přítel má 2 exekuce, které již delší dobu platí. Začal vydělávat v Německu a potřeboval by si otevřít bankovní účet. Celou dobu ekexuce splácí jak má, může mu exekutor zablokovat účet i tak?
 
Dobrý den, exekutor může dle zákona vymáhat dlužné plnění zákonnými způsoby, a to jedním, více nebo i všemi najednou. V případě, že zjistí majetek povinného, může jej postihnout kdykoliv za exekučního řízení. Je přitom nerozhodné, zda je exekuce splácena či nikoliv. Pokud tedy Váš přítel bude mít finanční prostředky na nově založeném účtu, exekutor mu je zajistí až do výše vymáhané pohledávky včetně příslušenství (ten, který účet zjistí první, zajistí vše). Uvedené se týká účtu založeného v České republice; pokud si Váš přítel založí účet v cizině, není přílš reálné, že toto exekutor zjistí. Pokud by se tak přeci jen stalo, nemá možnost sám prostředky zajistit, musel by žádat o pomoc Ministerstvo zahraničí ČR, což v praxi exekutoři nečiní, neboť i tak není jisté, zda by byly prostředky na zahraničním účtu zajištěny.