Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.134.393

Žaloba na neplatnost darování domu rodičem před zahájením insolvence, oddlužení, osobního bankrotu rodiče

Odesláno: 
Otevřeno 375 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
14.7.2017 na mne k soudu zaslala insolvenční správkyně prostřednictvím advokáta žalobu na úrčení neúčinnosti právních úkonů dle paragrafu 239 insolvenčního zákona. Jedná se o rodinný dům RD, který jsem dostala od matky, darovací smlouvou ze dne 29.6.2016.
Jak je možné, že mne o žalobě nikdo neinformoval?
O této žalobě jsem se dozvěděla náhodou, prostřednictvím kamarádky, která se začala zajímat proč se moji rodiče chtějí stěhovat právě do tohoto domu, který nikdo neobývá. S manželem jsme pouze přemýšleli o možnostech rekonstrukce popřípadě stavby nového domu, na tomto pozemku.
Dozvěděla jsem se, že na mé rodiče byl prohlášen konkurz (usnesení krajského soudu v Brně 22.3.2017). O této situaci jsem nevěděla, ale to asi nebude v dané situaci hrát roli.
Na darovaném domě je navíc hypotéční zástava na byt, ve kterém bydlím. Tato zástava je z ledna 2011 (přesné datum bohužel neznám).
Momentálně nevím jak mám postupovat. Mám čekat až na vyřešení konkurzu? Mám se obrátit na soud?
Předem děkuji za informaci.
Karolína
 
Dobrý den,
insolvenční správce je povinen v případě, kdy zjistí, že v posledním roce před zahájením insolvenčního řízení, a jde-li o osoby blízké tak tři roky před zahájením insolvenčního řízení, dlužník bez protiplnění převedl svůj majetek na třetí osobu, podat žalobu na neúčinnost takové smlouvy.
Soud Vám zašle žalobu podanou insolvenčním správce na vědomí a vyzve Vás, abyste se k ní v soudem dané lhůtě vyjádřila (soud Vás bude takto obesílat na adresu Vašeho trvalého bydliště). Znění podané žaloby si můžete nalézt v insolvenčním rejstříku Vašich rodičů v Oddílu C – Incidenční spory. V dané věci následně soud nařídí ústní jednání, na které budete předvolána.
Ohledně zástavního práva platí, že bylo-li zřízeno a je-li zapsáno v katastru nemovitostí, bylo zřízeno řádně. V případě, že by dům na základě vyhraného sporu připadl zpět do majetkové podstaty Vašich rodičů a insolvenční správce by jej zpeněžil platí, že zástavní právo zanikne a Vás následně Vaše hypotéční banka vyzve k dozajištění úvěru /bude-li to s ohledem na jeho výši a průběh splácení třeba).
 
Dobrý den. Rodiče šli do insolvence 04/2015, v roce 07/2012 na mne převedli dům ve kterém žijí. Důvod převodu byl, že jsem jim pomohl zaplatit nějaké dluhy. U soudu jsem prohrál spor s is o neucinnosti darovacích smluv a dům byl vrácen zpět do majetkové podstaty kde se is domáhá dům zpeněžit i když tam nějaké protiplneni bylo. Postupoval soud správně? Jelikož nechci čekat až přijdou rodiče o střechu nad hlavou; tak jsem rodičům daroval finanční hotovost na pokrytí zbylých dluhů a následně byla odeslána na účet majetkové podstaty. Může nařídit is prodej domu když tam bude pár tisíc ještě chybě a potřebuje k tomu povolení soudu, když se jedná o nezajistene věřitele. Zajištěné jsem vyplatil v roce 2012. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud máte pravomocné rozhodnutí soudu o tom, že darovací smlouva je neúčinným právním úkonem, je zbytečné již nyní spekulovat o tom, zda je toto správné či není.
Obecně však platí, že správce může odporovat právním úkonům bez přiměřeného protiplnění, což Váš případ patrně naplňoval.
Insolvenční správce nyní musí požádat soud o souhlas s prodejem domu mimo dražbu / dražbou, přičemž proti tomuto se můžete bránit tím, že již není třeba prodeje domu třeba, když již bylo na úhradu zbytku dluhu poukázáno na účet majetkové podstaty plnění.
V tomto ohledu doporučuji bedlivě sledovat insolvenční rejstřík Vašich rodičů, kde je veškerá komunikace mezi soudem a správcem zveřejňována.