Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.360

Prodej domu v insolvenci dlužníkem a vyplacení věřitelů - může to dlužník udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 1046 x
14 odpovědi
 
Jsem rok (07/2017-07/2018) v insolvenci, vlastnim dva rodinné domy RD, kde na jednom bylo zástavní právo a došlo k prodeji a k uspokojení zajištěného věřitele (40 %).
Druhý dům je bez zajištění (není na něm žádný dluh), dále mám 3 nezajištěné věřitele, kde dělá dohromady částka 400.000 Kč. Insolvenci mám schválenou splatkovym kalendářem. Teď se mi ale zhoršil zdravotní stav a rozhoduji se zda by nebylo lepší prodat dům kde není žádné zástavní právo.
Chápu že by se z prodeje musela vyplatit celá částka nezajištěným věřitelům, ale měla bych právo na zbytek peněz z prodeje, když by se dům prodal za 1.600.000 Kč?
A co zástavní věřitel, který byl umořen z prodeje prvního domu? Nebude si také nárokovat ještě na další peníze i když nemá zástavní právo na druhém domě?
Moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud na Vámi zmiňovaném domě nevázne řádné zástavní právo a Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, můžete s domem volně nakládat a taktéž můžete volně nakládat s CELÝM výtěžkem z jeho případného prodeje, tedy neplatí, že jste povinna z prodeje domu uhradit pohledávky nezajištěných věřitelů, ačkoliv minimálně z morálního hlediska je to účelné.
Zajištěný věřitel byl uspokojován pouze z prodeje předmětu zástavy (tj. prvního domu) a na žádné další plnění v rámci oddlužení již nemá nárok.
 
Dobrý den děkuji za odpověď. Dum jsem již dala k prodeji RK. Insolvencni správce se o prodeji dozvěděl a požaduje po mě abych napsala na soud žádost o změně insolvence a to tak že ze splatkoveho kalendáře na prodej majetku a požaduje odměnu z prodeje domu. Ma na toto vůbec nárok? co jsem počítala tak z prodeje domu (kupní cena 1,7mil.) by měl nárok na cca 300. tis. z prodeje domu. Dekuji za odpověď.
 
Dobrý den,
mám za to, že insolvenční správce na toto nárok nemá a zákon Vám nedává povinnost jakkoliv žádat soud o změnu schváleného splátkového kalendáře na oddlužení zpeněžením majetku.
Pokud jste v návrhu požádala o oddlužení plněním splátkového kalendáře, soud tomuto návrhu vyhověl a splátkový kalendář schválil, Vy nyní nemáte důvod dobrovolně žádat soud o jeho změnu, pokud splátkový kalendář a další své povinnosti řádně plníte.
I pokud by se (netuším z jakého právního titulu by to ovšem mělo být) insolvenční správce domohl toho, že dům by měl být zpeněžen v rámci insolvenčního řízení, jeho odměna nemůže převýšit souhrnnou částku nezajištěných pohledávek – tj. v tomto případě by základ pro odměnu správce byl Vámi zmiňovaných cca 400 tis.
 
Dobry den,
Jsem v ins. od r. 2015. Měla jsem 3 nemovitosti. Na nich vazla zástava. Mam schváleno oddluzeni formou SPL kalendáře. Dvě nem. jsou prodané. Co se stane se třetí nemovitosti pokud se neprodá do skončení insolvence? Správce mi nařídil všechny nemovitosti vyklidit a neužívá. A tato nemovitost relativně schradla. Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud některý z věřitelů přihlásil svou pohledávku jako zajištěnou danou „třetí neprodanou“ nemovitostí, tento zajištěný věřitel musí dát insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení nemovitosti, přičemž insolvenční správce je pokynem vázán (pokud nedojde k závěru, že nemovitost lze jiným způsobem zpeněžit výhodněji). Váš dotaz by tedy měl směřovat na insolvenčního správce, zda již obdržel pokyn zajištěného věřitele, a pokud ano, tak jakým způsobem se zpeněžuje daná nemovitost.
V případě, že by zajištěný věřitel pokyn ke zpeněžení nemovitosti do ukončení insolvenčního řízení nedal, jeho pohledávka zanikne a nemovitost zůstane Vám i s plnými dispozičními oprávněními.
 
dobry den. mam insolvenci-splacime spl. kalendarem. nyni se bude dum prodavat prepocitaji se splatky pote nebo nam zustane splatk. kal jako dosud. jde o to ze kdyz budeme muset shanet nove bydleni- najem tak by chom nemeli tento z ceho platit, pokud by zustaly slatky stejbne dekuji za odpoved
 
Dobrý den,
prodej nemovitosti nemá na průběh plnění splátkového kalendáře žádný vliv.
Předpokládám, že nemovitost byla zajištěna ve prospěch zástavního věřitele, a tedy výtěžek zpeněžení půjde tomuto věřiteli. V tomto případě nebude mít prodej domu vliv v řádném případě.
Teoreticky by mohl mít vliv pouze prodej tzv. nezajištěného domu v případě, kdy je schválena kombinace zpeněžení majetkové podstaty a splátkového kalendáře, což však bývá v absolutním minimu případů.
 
Dobrý den prosím mám dva dotazy. Maminka je v insolvenci už 21 měsíců, má schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, má RD na kterém není žádné zástavní právo (je tam jen pro mě a pro mě děti věcné břemeno užívání a dožití). Má jen nezajistene věřitele ve výši 420.000 Kč, má splaceno 15 procent. Problém je v tom, že na začátku insolvence chtěla splatit 100 procent nezajistenym věřitelům, jenže těžce onemocněla a posílá insolvencnimu správci měsíční částku 3500 Kč místo 8300 Kč. Podle ins. spravce splati za 5 let 45 procent. Zajímá nás je možné že by mohla o nemovitost přijít když nezaplatí 100 procent nezajistenym věřitelům? A jde nemovitost převézt na mě, jako dceru? Nebo až po skončení insolvence? Děkuji za odpověď. A druhý dotaz, přítel požádal minulý rok v říjnu o insolvenci, zatím není schválena, ale zaměstnavatel mu strhává z výplaty značnou sumu, protože než vyhlásil insolvenci přišla mu na plat exekuce. Co se stane s penězi které teď podle mzdové drží účetní na účtě a čeká jakym způsobem bude insolvence schválena? Majetek žádný nemá. Nekde jsem četla že peníze které teď mzdová strhává by pak měl insol. správce vyplatit příteli ale v poradně kde nám sepisovali návrh nám pan tvrdil že se tyto peníze použiji hned na dluh v insolvenci.
 
Dobrý den,
pokud bylo mamince schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, ve vztahu k domu má v případě, kdy není žádného zajištěného věřitele, plné dispoziční oprávnění a může s ním volně disponovat, tedy i prodat či převést.
Reálnou potíž vidím v tom, že pokud jí byla schválena insolvence s předpokladem plnění 100 %, tak pokud tuto hranici nedodrží, tak ji soud na konci insolvenčního řízení neosvobodí od placení zbytku pohledávek.
Ohledně přítele platí, že zaměstnavatel v období mezi zahájením insolvence a schválením oddlužení plněním splátkového kalendáře provádí srážky ze mzdy, které deponuje, a po schválení oddlužení je vydá insolvenčnímu správci. Ten je, pokud dlužník nedá souhlas s jejich použitím, poté vyplatí dlužníkovi, jelikož k majetku v tomto období má dispoziční oprávnění dlužníka a náleží tak jemu (ač minimálně morálně je tento postup neobhajitelný, má oporu v zákoně).
 
Pokračování k dotazu klient 6589. Děkuji moc za odpověď ještě se zeptat jak mel přítel tu exekuci než vyhlásil insolvencni řízení tak si bral úvěr ze stavebního spoření ve výši 500.000 Kč, ale po sesplatneni a náklady exekutora přišla exekuce na částku 850.000 Kč vždyť tam je odměna exekutora ve výši 300.000 Kč. Zajímá mě to se do insolvencni ho řízení přihlásí s pohledávkou za tu banku exekutor nebo se přihlásí banka bez odměny exekutora? A dá se proti takovému navýšení nějak bránit? Děkuji moc za odpověď.
 
Dobrý den,
v případě existence exekučně vymáhané pohledávky musí své nároky do insolvenčního řízení samostatně jak banka, tak soudní exekutor.
Vámi zmiňovaných 300 000, - Kč zcela jistě není odměna exekutora, neboť ta činí 15 % vymáhané částky – tj. z částky 500 000, - Kč by se jednalo o 75 000, - Kč; z největší pravděpodobností většina z částky 300 000, - Kč bude úrokem z prodlení a tuto část přihlašuje banka.
 
Pokračování k dotazu 6589.
Chci se zeptat přítel už má schválenou insolvenci splátkovým kalendářem, už byl i na prezkumnem jednání s insolvencnim správcem a teď má už jít jen na soud, bohužel ale insolvencni správce se nemá nějak k tomu aby příteli vydal částku kterou deponuje jeho mzdová, částka kterou strhávali účetní od doby co vyhlásil insolvenci. Napsal insol. spravci dopis ze chce aby mu celá částka byla vyplacena a říkal mu to i na schůzce, insol. spravce se ani nevyjádřil a řekl že to bude možná v jednání. Má toto přítel řešit přímo na soudě? Děkuji.
 
Dobrý den,

dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka (tedy "kdo a kdy má právo během insolvenčního řízení nakládat s majetkovou podstatou") upravuje § 229 odst. 3 insolvenčního zákona: Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
.
e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Pokud tedy vašemu příteli strhávala mzdová účetní exekuční srážky, v době od podání insolvenčního do vydání usnesení o schválení oddlužení má dispoziční oprávnění k tomuto majetku váš přítel.
Exekuční srážky se po tuto dobu insolvenčního řízení deponují na zvláštní účet, ze kterého jsou zaslány soudnímu exekutorovi v případě, že by nedošlo ke schválení oddlužení (splátkového kalendáře).

Doporučuji písemně vyzvat insolvenčního správce, aby částku ze zvláštního účtu vydal. Pokud tak neučiní, obraťte se na insolvenční soud.
 
Dobrý den,

dispoziční oprávnění k majetkové podstatě dlužníka (tedy "kdo a kdy má právo během insolvenčního řízení nakládat s majetkovou podstatou") upravuje § 229 odst. 3 insolvenčního zákona: Nestanoví-li tento zákon jinak, je ve vztahu k majetkové podstatě osobou s dispozičními oprávněními

a) dlužník v době do rozhodnutí o úpadku,
b) dlužník v době od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku,
.
e) dlužník v době od povolení oddlužení.

Pokud tedy vašemu příteli strhávala mzdová účetní exekuční srážky, v době od podání insolvenčního do vydání usnesení o schválení oddlužení má dispoziční oprávnění k tomuto majetku váš přítel.
Exekuční srážky se po tuto dobu insolvenčního řízení deponují na zvláštní účet, ze kterého jsou zaslány soudnímu exekutorovi v případě, že by nedošlo ke schválení oddlužení (splátkového kalendáře).

Doporučuji písemně vyzvat insolvenčního správce, aby částku ze zvláštního účtu vydal. Pokud tak neučiní, obraťte se na insolvenční soud.