Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.765.872

Exekuce notebooku a možnost stáhnout, zazálohovat data do zálohy dlužníkem před odvozem notebooku

Odesláno: 
Otevřeno 159 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem veden v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání. Veškeré nabídky práce, jakož i odpovědi na inzeráty jsem řešil online přes internet.
V první polovině července 2018 však do mého bytu přijel vykonavatel a notebook, jakožto jediný nástroj pro hledání práce mi odvezl. Má na to právo? Může mi zabavit přístroj, ve kterém mám veškeré data, životopisy, přeložené životopisy, certifikáty, komunikaci s úřady a jinými institucemi?
A to nemluvím o osobních věcech, jako jsou třeba veškeré fotky za minulých X let. Nedostal jsem ani vteřinu na to, abych si data stáhl na nějaké jiné úložiště (řekl mi, že na to nemá čas).
Je možnost nebo mám právo si někam zajet aspoň si stáhnout ta data, když už o přístroj přijdu?
Díky.
 
Dobrý den, v uvedeném případě kontaktujte exekutora (telefonicky i písemně) a důrazně žádejte bezodkladně přenést dotčená data na Vámi zaslaný (donesený) jiný nosič. Pokud by Vám nechtěl vyhovět, doporučuji podat návrh na částečné zastavení exekuce prodejem movité věci – notebooku, viz ust. § 322, odst.
(1) o. s. ř. „Z věcí, které jsou ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela, se nemůže týkat výkon rozhodnutí těch, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. “
(2) „Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy, “
Současně můžete podat v této věci stížnost na nezákonný postup vykonavatele exekutora dohledovému orgánu, kterým je Exekutorská komora ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR.