Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.826.714

Úroky v insolvenci - nabíhají nebo jsou pozastaveny?

Odesláno: 
Otevřeno 343 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
manžel 11/2010-01/2014 byl v insolvenčním řízení, jako OSVČ na něj byl prohlášen konkurz.
Nyní chodí exekuce na pohledávky, které byly do tohoto řízení přihlášeny, ale nebyly uspokojeny. Konkrétně se jedná o pohledávku z 09/2010.
Smluvní úroky jsou zde vyčísleny od 09/2010 až do zaplacení. Není to tak, že úroky nenabíhají za dobu trvání insolvenčního řízení? Tedy že by měly být počítány od 09/2010 do vyhlášení úpadku a pak od ukončení insolvenčního řízení do zaplacení?
 
Dobrý den,
je pravdou, že platí, že v průběhu trvání insolvenčního řízení se úroky nepočítají.
Pokud však bylo řešením úpadku dlužníka prohlášení konkursu na jeho majetek a insolvenční řízení bylo ukončeno, na pohledávky a běh úroků se však dále hledí, jako by žádné insolvenční řízení nebylo.
Počítání smluvních úroků věřitele je v tomto případě správné (pouze by měl zohlednit případné plnění, kterého se mu v rámci konkursu dostalo, bylo-li takové).
 
Dobrý den, měla jsem problémy s placením hypotéky, která mi to dala k vymáhání exekjutorům. zaplatila jsem jim během roku 300 300 Kč, ti mi to ale pak dali i po placení splát. kalendáře do dražby, přihlásila jsem se do insolvence, počáteční dluh byl okolo 1 400 000 Kč, zaplatila jsem exekutorovi 300 000Kč, a teď dluh stoupl na 2 250 000Kč, je to navíšení o 1 milion korun, je to šílené, je to normální? mám teď sehnat 3 osobu, aby dluh převzala formou nové hypotéky, ale není to reálné. Banka se vůbec se mnou nechce o splát. kalendáři bavit, mám vůbec nějakou naději, mám ten dům moc ráda. Moc děkuji. J. Insolvenční správce spíš jde proti mně, než aby mi pomáhal, Moc mě to mrzí, nechtěla jsem a%t to tak dopadne, děkuji.
 
Dobrý den, pokud je proti Vám vedena exekuce prodejem Vaší nemovitosti a již byla nařízena dražba, je nutno se bránit podáním návrhu na zastavení exekuce, s tím, že pokud nechcete o dům přijít, musíte svůj dluh hradit z jiných prostředků, i formou splátkového kalendáře, pokud se dohodnete s exekutorem. Pokud máte nejasnosti ohledně výše dluhu, kontaktujte exekutora, a nechte si od něj zaslat přehled výše dluhu včetně příslušenství. Jestliže jste však v insolvenci, exekuce je přerušena a nyní jsou Vaše dluhy hrazeny splátkami ze mzdy. Pokud však je některá z pohledávek zajištěna např. zástavním právem banky, bude svoji pohledávku uspokojovat z prodeje Vašeho domu. Výše Vašich dluhů v insolvnenčím řízení se pak odvíjí dle přihlášených pohledávek; jejich přehled a výši zjistíte u insolvenčního správce nebo tak můžete učinit i sama v insolvnečním rejstříku na webových stránkách, kde je veden celý Váš spis, do něhož můžete volně nahlížet (https://isir.justice.cz/isir/common/index.do).