Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.358

Zamlčení dluhu z nájmu při žádosti o oddlužení, insolvenci - následky

Odesláno: 
Otevřeno 374 x
1 odpověď
 
V roce 2013 jsem pronajal nebytové prostory. Nájemci, který v prostorách podnikal vznikl dluh, který neuhradil. Údajně brzy požádá o osobní bankrot.
1) Má na to právo bez mého souhlasu?
2) Po kolika letech dojde k promlčení mé pohledávky z let 2016 a 2017?
3) Mám podat žalobu, nebo počkat a obrátit se na soud, který bude rozhodovat o oddlužení a sdělit mu svou pohledávku? Co je rozumnější?
4) Jak si ověřit, zda mé pohledávky uvedl bývalý nájemce v návrhu oddlužení, když dlužník nekomunikuje a nevím, kdo návrh oddlužení vypracovává pro soud? Vše je zřejmě ve fázi vypracování návrhu oddlužení, v ins. rejstříku dlužník zatím není. Jde mi o to, že hrozí promlčení zatímco budu čekat, zda mě soud vyzve k vyjádření ohledně mé pohledávky.
5) Mám tedy sledovat insolvenční rejstřík a sám kontaktovat soud se svou pohledávkou jakmile se tam bývalý nájemce objeví? Pokud se v insolvenčním rejstříku neobjeví do doby, kdy by již hrozilo promlčení mé pohledávky mám raději podat žalobu?
6) Nájemci mohu účtovat smluvní penále ve výši 0,15% denně z dluhu dle znění nájemní smlouvy. Do kdy nejpozději mohu fakturu s penále vystavit? Mohu tak učinit i po té, kdy se dlužník objeví v insolvenčním rejstříku, nebo je nějaký časový limit, po kterém již stále nabíhající penále nebudu moci fakturovat?
 
Dobrý den,
1) ano, má na to právo a Váš souhlas již není třeba;
2) promlčecí doba Vašich pohledávek jsou tři roky ode dne splatnosti jednotlivé pohledávky (nájmu) – tj. v průběhu roku 2019;
3) pokud máte informace o tom, že dlužník podá insolvenční návrh, nemá smysl podávat žalobu, jelikož byste své náklady zvýšil o soudní poplatek za podání žaloby a do doby rozhodnutí o úpadku byste pravděpodobně ani neměl pravomocné rozhodnutí ve věci;
4) a 5) dlužník Vaši pohledávku má uvést v insolvenčním návrhu, ale není povinen své věřitele o tom, že podává insolvenční návrh, informovat. Povinností věřitele je sledovat insolvenční rejstřík a svou pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit. Jakmile podá dlužník insolvenční návrh, vyčkejte, až příslušný soud rozhodne o jeho úpadku a následně příslušnému soudu podejte přihlášku své pohledávky na předepsaném formuláři. Lhůta pro přihlašování pohledávek činí 30 dní ode dne zjištění úpadku dlužníka;
6) smluvní penále ve výši 0,15 % denně můžete účtovat do dne předcházejícího dni zjištění úpadku dlužníka a penále je nutné vyčíslit a specifikovat v podávané přihlášce pohledávky do insolvenčního řízení.