Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.050.823

Dluhy nepřihlášené do insolvence - musí je dlužník platit nebo by šlo o obcházení věřitelů v insolvenci?

Odesláno: 
Otevřeno 994 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, mam dotaz.
Jsem 2016-2018 v insolvenci, řádně platím a budu mít zaplaceno dřív než za 5 let. Do insolvece mi ale nebyly započteny dluhy z dopravního podniku (pokuty za jízdu na černo). O těchto pohledávkach vím, ale zajímalo by mně co se teď s něma děje. Jestli se úročí a rostou. Při insolvenci je platit nemůžu nebo ano?
Díky za odpověď.
 
Dobrý den,

pokud pokuty za jízdu na černo vznikly dříve, než byl zjištěn Váš úpadek, měl a mohl je dopravní podnik přihlásit do insolvenčního řízení.
Pokud se jedná o pokuta za jízdy na černo v období až po zjištění Vašeho úpadku, tyto jste povinen uhradit, jelikož se jedná o nově vzniklý dluh a dopravní podnik je oprávněn je vymáhat mimo insolvenční řízení s tím, že v tomto případě může účtovat i úroky z prodlení.
Jedná-li se ovšem o dluh z doby před úpadkem, tento nehraďte, neboť byste se mohl dopustit trestného činu zvýhodnění věřitele. Jelikož dopravní podnik pokuty nepřihlásil a Vy budete následně soudem osvobozen od placení zbytku dluhů, bude se toto osvobození vztahovat i na pohledávky nepřihlášené, avšak vzniklé před úpadkem.
 
Dobrý den. Mam schválenou insolvenci a na jedné půjčce me rucila tchýně. Dluh je nějakých 300000 a tchýně splaci 5000 kc měsíčně. Ja to splacim v ins. tak se chci zeptat jestli to tchýně musí splácet, nebo si dat aspoň menší měsíční částku, nebo počkat kolik za 5 let jaa zaplatím a pak by doplatila zbytek. Nevím jak postupovat a hlavně nechci, at za me tchýně musis vůbec něco platit. Dekuju za radu a odpověď Řehák
 
Dobrý den,
bohužel v tomto případě není možné tchyni jen tak z dluhu „vyvázat“. Tchyně je povinna věřiteli uhradit dluh v rozsahu, ve kterém jej nejste schopen uhradit Vy jako primární dlužník. V tomto případě pak platí, že zároveň splácí insolvenční dlužník a věřitel může žádat splnění dluhu i po ručiteli, a to dokonce nikoliv ve splátkách, ale jednorázově.
V momentě, kdy bude celý Váš dluh splacen (součtem částek uhrazených tchyní a Vámi v insolvenci), věřitel vezme pohledávku zpět a do jeho práv v rámci insolvenčního řízení může (ale nemusí) vstoupit tchyně; od tohoto momentu pak bude splácen namísto věřiteli tchyni. Je však samozřejmě možné, že za dobu trvání oddlužení se součtem částek od Vás a od tchyně neuhradí celý dluh; pak bude platit, že Vy jste od placení zbytku dluh osvobozen, avšak tchyně bude jako ručitel odpovídat za jeho úplné uhrazení.