Počet stránek ve webu: 39.655

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.766.110

Insolvenční správce podal návrh na zrušení oddlužení z důvodu uspokojení věřitelů méně než 30 % závazků dlužníka věřitelům

Odesláno: 
Otevřeno 296 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám přítele, kterému bylo v 04/2017 schváleno oddlužení. Insolveční správce podal v 04/2018 návrh na zrušení oddlužení z důvodu uspokojení věřitelů méně než 30 %, ale s tím, že dlužník plní povinnosti v rámci schváleného způsobu oddlužení. Z důchodu je stahována od 02/2018 vyšší částka, dar zůstal ve stejné výši. Nechápeme, proč bylo oddlužení schváleno a teď je vydán návrh na zrušení. Nevíme, co dělat a jaký bude další postup. Soud vydá rozhodnutí? A je možné se proti tomu odvolat? Nebo lze navýšit dar? Děkujeme předem za radu.
 
Dobrý den,
v případě, že insolvenční správce podal návrh na zrušení oddlužení, soud zpravidla nařídí jednání ve věci, což patrně dosud neučinil, přičemž k jednání je předvoláván dlužník i insolvenční správce.
Pří schválení příjmů je vycházeno z příjmů v té době a v mezidobí se čisté příjmy dlužníka samozřejmě mění. Je tak pravděpodobné, že srážky jsou výrazně nižší, než kolik je potřeba, aby v rámci 60 měsíců trvání splátkového kalendáře přítel uhradil alespoň 30 % pohledávek přihlášených věřitelů.
Pokud je předpoklad plnění nižší než 30 %, insolvenční správce je povinen o tomto soud informovat, což učinil, a nelze mu to tedy klást za vinu.
V současné době je tak nejvhodnějším řešením buď uzavřít novou darovací smlouvu na částku, kterou by „rozdíl“ byl měsíčně dorovnáván tak, aby se předpoklad plnění věřitelům dlouhodobě držel nad zákonem vyžadovanými 30 %, anebo může dlužník sám od sebe provádět tzv. mimořádné vklady na účet správce.