Počet stránek ve webu: 39.543

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.727.322

Exekuce, exekuční vymáhání pokuty opilství na pracovišti u soukromníka

Odesláno: 
Otevřeno 337 x
7 odpovědi
 
Dobrý den,
2012 jsem pracoval u soukromníka v pekárně na dohodu o pracovní činnosti.
V té době se do zastupitelstva města dostal můj zaměstnavatel.
Byl jsem v práci opilý a tak na mě přivolal městskou policii.
Nechápal jsem proč mě chtějí odvést na služebnu, tak řekli že kladu odpor. Spoutali mě a na služebně strážník mi spoutanému vrazil pár facek, ačkoli jsem byl klidný i při jejich příjezdu. Ještě na ně čekal až přijedou.
Říkal jsem si dobře, nemám chlastat v práci, načež mi město udělilo pokutu za přečin opilství na pracovišti u soukromníka 20.000 Kč.
V červnu 2018 mi na mzdu přišla přednostní pohledávka na 26.520 Kč z Celního úřadu Zlín, kam to po té době předali z města.
Je to v pořádku?
Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den, úhrada pokuty za přečin skutečně je vymáhána jako přednostní pohledávka, neboť je v seznamu přednostních pohledávek (ust. § 279 odst. 2 písm. d) o. s. ř.). Pokud byla pokuta stanovena na 20.000,- a částka je nyný 26.520,- Kč, bude tento rozdíl činit náklady daňové exekuce. Pro více informací doporučuji zkontaktovat Celní úřad Zlín, který pohledávku dle Vašeho sdělení vymáhá.
 
A mnělo město právo udělit tuto pokutu, po šesti letech ji předat na Celní úřad Zlín?
Přece jsem nepil na veřejném prostranství. S toho mě asi advokát nevyseká?
 
Dobrý den, celní úřad jako správní orgán může vymáhat peněžitý dluh ve správním řízení dle správního zákona s odkazem na daňový řád. Ve správním řízení jste měl možnost se bránit, pokud jste to neudělal a rozhodnutí o udělení pokuty je pravomocné, nelze než strpět výkon rozhodnutí.
 
Dobrý den, je možné podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí z roku 2013 pro nemajetnos, případně komu (CÚ nebo soudu) a jakým způsobem. Děkuji.
 
Dobrý den, návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného podat lze, podává se písemně exekučnímu soudu nebo soudnímu exekutorovi, který exekuce vede. V návrhu je nutno prokázat Vaši nemajetnost. Vzor návrhu můžete najít na stránkách této poradny.
 
Dobrý den, návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného podat lze, podává se písemně exekučnímu soudu nebo soudnímu exekutorovi, který exekuce vede. V návrhu je nutno prokázat Vaši nemajetnost. Vzor návrhu můžete najít na stránkách této poradny.
 
Dobrý den, návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného podat lze, podává se písemně exekučnímu soudu nebo soudnímu exekutorovi, který exekuce vede. V návrhu je nutno prokázat Vaši nemajetnost. Vzor návrhu můžete najít na stránkách této poradny.