Počet stránek ve webu: 41.683


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.146.871

Exekuce, exekuční vymáhání pokuty opilství na pracovišti u soukromníka

Odesláno: 
Otevřeno 469 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
2012 jsem pracoval u soukromníka v pekárně na dohodu o pracovní činnosti.
V té době se do zastupitelstva města dostal můj zaměstnavatel.
Byl jsem v práci opilý a tak na mě přivolal městskou policii.
Nechápal jsem proč mě chtějí odvést na služebnu, tak řekli že kladu odpor. Spoutali mě a na služebně strážník mi spoutanému vrazil pár facek, ačkoli jsem byl klidný i při jejich příjezdu. Ještě na ně čekal až přijedou.
Říkal jsem si dobře, nemám chlastat v práci, načež mi město udělilo pokutu za přečin opilství na pracovišti u soukromníka 20.000 Kč.
V červnu 2018 mi na mzdu přišla přednostní pohledávka na 26.520 Kč z Celního úřadu Zlín, kam to po té době předali z města.
Je to v pořádku?
Děkuji za Vaši odpověď.
 
Dobrý den, úhrada pokuty za přečin skutečně je vymáhána jako přednostní pohledávka, neboť je v seznamu přednostních pohledávek (ust. § 279 odst. 2 písm. d) o. s. ř.). Pokud byla pokuta stanovena na 20.000,- a částka je nyný 26.520,- Kč, bude tento rozdíl činit náklady daňové exekuce. Pro více informací doporučuji zkontaktovat Celní úřad Zlín, který pohledávku dle Vašeho sdělení vymáhá.
 
A mnělo město právo udělit tuto pokutu, po šesti letech ji předat na Celní úřad Zlín?
Přece jsem nepil na veřejném prostranství. S toho mě asi advokát nevyseká?
 
Dobrý den, celní úřad jako správní orgán může vymáhat peněžitý dluh ve správním řízení dle správního zákona s odkazem na daňový řád. Ve správním řízení jste měl možnost se bránit, pokud jste to neudělal a rozhodnutí o udělení pokuty je pravomocné, nelze než strpět výkon rozhodnutí.
 
Dobrý den, je možné podat návrh na zastavení výkonu rozhodnutí z roku 2013 pro nemajetnos, případně komu (CÚ nebo soudu) a jakým způsobem. Děkuji.
 
Dobrý den, návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost povinného podat lze, podává se písemně exekučnímu soudu nebo soudnímu exekutorovi, který exekuce vede. V návrhu je nutno prokázat Vaši nemajetnost. Vzor návrhu můžete najít na stránkách této poradny.