Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.031

Výživné v depositu a zrušení vyživovací povinnosti - jak a koho požádat o vydání depozitu?

Odesláno: 
Otevřeno 252 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
přítel platil výživné bývalé manželce, soudní rozhodnutí. Zároveň byl v exekuci. Zažádal o zrušení placení výživného a o oddlužení. Soud mu vyhověl a placení výživného zrušil. Již nabylo i právní moci. Než se tak stalo, šlo výživné do depositu. Můj dotaz zní: komu náleží peníze v depositu? Mezitím byla zrušena i exekuce a přítel je v insolvenci, byl mu přidělen insolvenční správce a veškeré příjmy jdou jemu a on posílá nezabavitelnou částku.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
mám za to, že finanční prostředky v tzv. depozitu náleží dlužníkovi. Jelikož však nyní bylo zahájeno insolvenční řízení, je nutné počkat, až bude rozhodnuto o schválení oddlužení.
Následně budou finanční prostředky dlužníkovi vyplaceny.
 
Dobrý den, insolvenční řízení bylo zahájeno, soud už i odsouhlasil oddlužení. Ale insolvenční správce tvrdí, že částka z depozitu, která tam byla dávána do rozhodnutí o insolvenci náleží bývalé manželce. Přitom na začátku bylo příteli řečeno, že depozit připadne tomu, kdo vyhraje soud o zrušení výživného. A to je přítel.
 
Dobrý den,
mám za to, že v tomto případě je stěžejní zejména datum, kdy nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo výživné na zletilé dítě zrušeno (event. výživné na bývalého manžela, jedná-li se o takový případ).
Částky, které byly tzv. deponovány na výživné, mají být vyplaceny dítěti do té doby, do kdy má rodič vyživovací povinnost. Pokud tak je deponováno např. za období od ledna do června a rozsudek o zrušení výživného nabyl právní moci koncen března, ty částky, které byly deponovány od ledna do března připadnou dítěti / bývalému manželovi a částky deponované od dubna dále pak náleží dlužníkovi.