Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.967

Zabavení počítače policií a poškození počítače - vymáhání náhrady škody od Policie resp. MS ČR

Odesláno: 
Otevřeno 118 x
1 odpověď
 
V současné době u mé osoby probíhá insolvenční řízení, toto řízení je ve stavu, že je prohlášený konkurs. Proběhl soupis majetku a soud schválil prodej majetku.
Během tohoto procesu si Policie ČR ode mě vyžádala počítač, který je součástí majetkové podstaty, a v rámci trestního řízení byla provedena expertíza.
1) Měla policie nárok a právo žádat ode mně počítač a pokud ano, tak zda o tom musí vědět insolvenční správce nebo nemusí a kdo ho měl o tom informovat,
2) Počítač se mi od policie vrátil, ale je poškozený, jsou na něm kusy samolepící pásky od policie.
Co v takovém případě? Klesla hodnota té věci, mám někoho informovat?
Díky.
 
Dobrý den,
insolvenční řízení a trestní řízení jsou dvě odlišná řízení. Pokud si tedy policejní orgán vyžádal v rámci trestního řízení vydání Vašeho počítače, insolvenční řízení nemá s těmito úkony nic společného.
Obvykle však v těchto případech bývá insolvenční správce o postupu informován, ačkoliv insolvenční správce nemůže do trestního řízení nijak zasáhnout, neboť není jeho účastníkem.
A ano, policie může žádat vydání všech věcí, které mohou objasnit prověřovaný trestný čin, tedy i vydání počítače.
Pokud máte za to, že počítač Vám byl vrácen poškozený, obraťte se na příslušný útvar Policie, od kterého jste počítač převzat zpět. Fakt, že jsou na něm kusy samolepící pásky však dle mého nelze považovat za poškození.