Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.309.905

Je nutný souhlas věřitele s insolvencí dlužníka? Jak vymoci 100% dluhu dlužníka v insolvenci, oddlužení, osobním bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 193 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu v následující věci:
Půjčila jsem peníze, dlužník požádal soud o oddlužení, přihlásila jsem pohledávku, pak jsem ještě podala trestní oznámení, trestní soud rozhodl, že dotyčný je vinen a odsoudil ho k podmíněnému trestu, ale mne odkázal s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních - to soud zdůvodnil tím, že mou pohledávkou se už zabývá insolvenční soud.
Nelíbí se mi to, protože se obávám, že v insolvenčním řízení dostanu jen 30% pohledávky.
Jak mám postupovat?
 
Dobrý den,
pokud se nejednalo o trestný čin, kterým Vám byla způsobena škoda na zdraví, pohledávka nebude pohledávkou podstavenou na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, nýbrž se bude v rámci schváleného oddlužení uspokojovat jako ostatní nezajištěné pohledávky, tj. poměrně.
Dle ust. § 416 odst. 1 insolvenčního zákona však platí, že osvobození od placení zbytku dluhů po 60 měsících trvání splátkového kalendáře se nevztahuje na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Nyní je tedy třeba podat návrh na zahájení řízení o povinnosti hradit náhradu škody za úmyslné porušení právní povinnosti. V momentě, kdy budete mít v tomto sporu pravomocné rozhodnutí civilního soudu, osvobození se Vaší pohledávky nedotkne a dlužník ji bude povinen hradit v plné výši i po skončení jeho oddlužení.