Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.274.167

Dluhy z podnikání a SJM, společné jmění manželů

Odesláno: 
Otevřeno 311 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
tchyně se dozvěděla, že manžel má v podnikání dluhy (cca 2.000.000 Kč). Již je v důchodu a se společníkem dále podnikají a nechtějí vyhlásit insolvenci (celkově nekomunikují). Mají ve společném jmění manželů SJM byt. Neví jak situaci řešit.
Našetřila si na důchod částku (částečně i z jejího dědictví) a bojím se, že bude muset vše uhradit.
Situace se komplikuje i z toho důvodu, že přiznává další a další dluhy.
Dá se něco v této situaci dělat?
Děkuji za odpověď
 
Dobrý den, pokud Vaše tchyně prokáže v exekučním řízení, že dotčené dluhy manžel převzal bez jejího souhlasu, a nejednalo se přitom o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny (ust. § 710 písm. b) o. z.), pak by se nejednalo o dluhy v sjm, ale o výlučné dluhy manžela, které však dle exekučního řádu v současnosti lze uspokojovat i ze sjm. Vaše tchyně proto musí především všem věřitelům svého manžela písemně sdělit, že s dotčeným dluhem (dluhy) nesouhlasí, neboť je převzal bez jejího souhlasu. Dle ust. § 732 o. z. totiž platí, že „Vznikl-li dluh jen jednoho z manželů proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, může být společné jmění postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742. To platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné nebo jde-li o dluh z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo v případě, že dluh jen jednoho z manželů vznikl ještě před uzavřením manželství. “ Pak je zde tedy možnost žádat v exekučním řízení o částečné zastavení exekuce pro majetek v sjm (a z jejího výlučného majetku pro peněžní prostředky na účtu) co do jejího podílu, který by dostala při vypořádání (v praxi 1/2) majetku). Doporučuji uvedené dále konzultovat s právníkem z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).