Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.060.643

Odkoupení pohledávky přeprodejem i přes zákaz soudu o přeprodeji pohledávky mezi společnosti

Odesláno: 
Otevřeno 357 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o informaci zda je v tomto státě možné provést dražbu nemovitosti společnosti, která závazek odkoupila od jiné společnosti, ale soudem byl vydán zákaz o odprodeji tohoto závazku mezi oběma společnostmi. Tudíž věřitelem zůstala původní společnost, která poskytovala úvěr. Dražitelem je ale nová společnost, která údajně pohledávku odkoupila, ovšem proti pravomocnému rozhodnutí soudu.
Děkuji
 
Dobrý den, dražba nemovitosti je prováděna dobrovolně dle zákona o veřejných dražbách nebo nedobrovolně v exekuci nebo daňové exekuci dle příslušných právních předpisů. Dražitelem je osoba, která chce dotčenou nemovitost vydražit, nikoliv vlastník nemovitosti. Pokud je prováděna dražba nedobrovolná, pak na základě exekučního titulu k vymožení příslušné pohledávky věřitele. Pokud uvádíte, že dotčená společnost je věřitel, resp. oprávněný, v jehož prospěch je vedena exekuce, není vlastníkem dražené nemovitosti, avšak může být in eventum jejím (vy) dražitelem. Pokud však dotčená společnost není oprávněna vymáhat pohledávku, je třeba podat návrh na zastavení exekuce.