Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.086

Jak vyplatit dlužníka v insolvenci - insolvenční správce chce prodat nemovitost dlužníka v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 692 x
7 odpovědí
 
Dobrý den.
Rodiče platí od 05/2016 insolvenci. V roce 2013 na mne převedli dům darovací smlouvou. Isolvenční spravce se soudně domohl navrácení domu zpět do majetkové podstaty.
13.06.2018 k rodičům dorazil odhadce na dům a prý vypracuje zprávu pro insolvenčního správce. Ten bude žádat o zpeněžené majetku, tj. prodej nemovitosti v insolvenční dražbě.
Mohu rodičům nějak pomoci, aby nepřišli o střechu nad hlavou, tj. danou nemovitost? Jak. Když jsem insolvenčnímu správci nabídl, že uhradím zbytek dluhu, tak to odmítl a nabídl mi dům k odkoupení za odhadní cenu.
Opravdu nejde poslat na účet isolvenčního správce zbývající částku?
Radil jsem se s právníkem a ten mi to také nedoporucoval abych takhle postupoval.
Prosím o radu jak uhradit zbytek dluhu za rodiče podle zákona.
Děkuji.
 
Dobrý den,
domnívám, se, že v případě, že uzavřete s rodiči darovací smlouvu s tím, že jim darujete finanční obnos rovnající se zbytku pohledávek věřitelů, takové jednání nelze třeba považovat za zkracující či jiné.
Darovací smlouvu však ideálně zašlete (ověřenými podpisy Vás i rodičů) v originálu insolvenčního soudu a až následně finanční sumu zašlete na bankovní účet majetkové podstaty k rukám insolvenčního správce.
 
Dobrý den. Mám asi hloupý dotaz. Když se písemně zaváži, že rodičům poskytnu finanční obnos rovnající se zbytku pohledávek věřitelů. Vezme to inolvenční soud v potaz. Chtěl bych tím zabranit prodeji domu v konkurzu. Rodičům ještě zbývá do konce oddlužení 36 měsíců. Děkuji
 
Dobrý den,
pokud např. uzavřete s rodiči darovací smlouvu o tom, že jim darujete danou částku a tuto posléze zašlete na bankovní účet majetkové podstaty k rukám insolvenčního správce, musí být toto vzato v potaz.
Nejvhodnější formou je uzavřít darovací smlouvu mezi Vámi a rodiči (ideálně s ověřenými podpisy), tuto zaslat insolvenčnímu soudu a v kopii na vědomí insolvenčnímu správci a následně k rukám správce odeslat darovanou sumu.
Dlužníci nesmí dar dle ust. § 412 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona odmítnout, čili darovaní bude platné.
 
Dobrý večer. Když za rodiče doplatim zbytek dluhu aby nezajistení věřitelé byli uspokojeni 100%. Mohou ještě po ukončení insolvence něco nárokovat? A za jak dlouho soud vydá rozhodnutí o ukončení? Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud budou věřitelé v rámci insolvenčního řízení řešeného oddlužením uspokojeni stoprocentně, již dále nebudou moci cokoliv po rodičích nárokovat.
Ohledně usnesení o zastavení insolvenčního řízení a osvobození od placení zbytku dluhů (vztahuje se též na ty, kteří se mohli přihlásit, a neučinili tak) toto závisí na personálních kapacitách jednotlivých soudů. Obvykle to bývá cca do měsíce od doby, kdy insolvenční správce podá Zprávu o splnění oddlužení. Během letních měsíců a období dovolených však bývá zpravidla lhůta delší.
 
Dobrý den chci se zeptat jestli můžu prodat pozemek, když jsem od roku 2015 v insolvenci. Děkuji za odpověd. Tento pozemek byl zahrnut do majetkové podstaty. Jak mám tedy postupovat. Děkuji za odpověd. Jana
 
Dobrý den,
pokud Vám bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a žádná pohledávka věřitelů nebyla zajištěna právě tímto pozemkem, můžete tento pozemek prodat, jelikož Vám svědčí dispoziční oprávnění.
Pokud byl na Vás majetek prohlášen konkurs anebo pokud je pozemek předmětem zajištění pro pohledávku některého z věřitelů, dispoziční oprávnění náleží insolvenčnímu správci a Vy nejste oprávněna s pozemkem jakkoliv disponovat, a tedy ani jej prodat.