Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.847.447

Insolvence, prodej nemovitosti v dražbě a doplacení insolvence darem

Odesláno: 
Otevřeno 624 x
7 odpovědí
 
Dobrý den,
rodiče jsou od roku 2015 v insolvenčním řízení ale dva věřitelé jim neumožnili splácet dluh. Chtěli peníze v hotovosti tím pádem rodinný dům ve kterém žiji skončil v dražbě, jelikož dluh u jednoho z věřitelů, kteří neumožnili splácet otec ručil nemovitostí.
1.6.2018 3. osoba darem zaplatila danou částku kterou oběma věřitelům dlužili a poslali dopis - žádost o zrušení, který poslali na okresní soud.
Aktuálně, tj. 14.06.2018 se dražba uskutečnila a nemovitost byla vydražena za 651 000Kč.
Je to tedy definitivní, i když dluh zaplatili? Budou té 3. osobě peníze vráceny a jestli po zaplacení toho dluhu co dlužili věřitelům jim budou dány peníze z té dražby, když jsou v té insolvenci?
Předem moc děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud peníze dárce poskytl rodičům, ale tyto peníze nebyly poukázány dosud na účet majetkové podstaty, konala se dražba zcela řádně.
Bohužel netuším, z jakého důvodu kdo zasílal okresnímu soudu žádost o zrušení, když příslušným soudem pro zasílání jakékoliv korespondence je místně příslušný insolvenční soud, tedy Krajský soud.
Samozřejmě věřitelům může být uhrazeno jenom tolik, kolik činí výše jejich zjištěných pohledávek. Jakékoliv další, nevypořádané částky, se vrací dlužníkům jakožto přeplatek insolvenčního řízení (po odečtení všech nákladů insolvenčního řízení vč. odměny insolvenčního správce).
 
Mockrát Vám děkuji za Vaší odpověd. A ano špatně jsem to napsala ta žádost byla zaslána na krajský soud do Českých Budějovic ne na okresní to jsem napsala špatně. A mám tedy jěšte otáku a pokud byly peníze poslány přímo na účet majetkové podstaty (Tím tedy myslím,, tomu pánovy ***** co jim řekla paní na krajsým soudě) asi 7dní před zahájení dražby je to stále zcela řádné?
 
Dobrý den,
domnívám se, že pokud byla částka poukázána na bankovní účet insolvenčního správce, je konání dražby v rámci insolvenčního řízení více než sporné.
Máte možnost se však proti dražbě bránit, když máte možnost ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bude v insolvenčním rejstříku zveřejněn dokument o zpeněžení nemovitosti (v tomto případě protokol o provedené dražbě), podat proti tomuto žalobu dle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona.
 
Dobrý den, ano peníze byly odeslány na bankovní účet insolvenčního správce. Byly jsme s otcem u jedné p. advokátky a ta nám tedy také řekla že p. správce jednal protiprávně ale že už nelze dražbu zvrátit vy píšete že by to šlo řekla že lze podat žalobu na jeho osobu kvůli odměně která mu má náležet (ta činí ještě o cca 25 000 Kč více než je dluh věřitelů -ten je 100 000 Kč). P. správce dostal od krajského soudu 14 dní aby se vyjádřil k tomu dopisu co tam na ten soud odesílal otec, takže teď budeme čekat na jeho vyjádření. Už opravdu nevíme co s tím dělat každý nám radí něco jiného je to hodně těžké když obyčejný člověk neví na co má právo a na co ne,,, Každopádně Vám moc děkuji že odpovídáte na mé otázky
 
Dobrý den,
nyní nezbývá než vyčkat odpovědi správce na výzvu soudu a následného postupu soudu, což nedokážu nyní předjímat.
Ohledně odměny insolvenčního správce se vše řídí vyhláškou č. 311/2007 Sb. , o odměně insolvenčního správce.

V dané věci je však stěžejní, jaký je způsobem řešení úpadku Vašich rodičů. Pokud je způsobem jejich majetku oddlužení plněním splátkového kalendáře, pokyn ke zpeněžení domu mohli dát jen zajištění věřitelé - v tomto případě se odměna správce počítá jen z výše pohledávek těchto zajištěných věřitelů. Pokud byla výše pohledávek zajištěných věřitelů 100 000, - Kč, odměna správce činí 9 % + DPH z této částky, tj. cca 11 000, - Kč vč. DPH. Platí však, že zbytek ceny dosažené vydražením však bude náležet Vašim rodičům (tj. kupní cena minus odměna správce – pohledávky zajištěných věřitelů – náklady dražby; ve Vaše případě se jedná o částku cca 500 tis. Kč).
 
Dobrý den, děkuji za vaše odpovědi měla by jsme na Vás prosbu jestli by jsme se nemohli zkontaktovat telefonicky nebo popřípadě osobně?
 
Dobrý den,
tato platforma funguje pouze na bázi plné věřejnosti dotazů a odpovědí na tyto dotazy.