Počet stránek ve webu: 40.382

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.251.667

Nemožnost zasílání splátek dluhu exekutorovi kvůli zablokovanému účtu

Odesláno: 
Otevřeno 476 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
manžel má exekuci z doby před uzavřením našeho manželství v roce 2012. Nyní exekutor zablokoval můj účet. Na účtě 2015-2018 není žádný pohyb, nepoužívám ho a nic na něm není. Chtěla jsem se s exekutorem domluvit, že dluh uhradím, ovšem problém je, že moje jediná možnost, jak splátku uhradit, je posílat ji přes tento účet. Exekutor ho ovšem odmítá odblokovat, a tak na něj ani nejdou vkládat peníze.
Je nějaká možnost, jak dosáhnout odblokování účtu? Navíc mi banka účtuje 200 Kč měsíčně za to, že je účet blokován.
Ještě se chci zeptat, jestli vůbec může exekutor blokovat můj účet, když neexistuje žádné SJM? Četla jsem, ze manželce může zabavit 1/2 SJM, i když dluh vznikl před manželstvím, ale jak je to v případě, že žádné SJM není?
Děkuji.
 
Dobrý den,
pokud máte smluvní režim oddělených jmění či obdobné ujednání, je třeba tuto smlouvu vložit do seznamu Notářské komory, do něhož exekutor je povinen nahlížet při zjišťování SJM. Pokud jde však o dluh vzniklý před vstupem do manželství, exekutor na takovou smlouvu nebude brát ohled i pokud zapsána v seznamu Notářské komory je, neboť ze zákona přihlíží pouze ke smlouvám zapsaným před vznikem vymáhaného dluhu (viz ust. § 42 zák. č. 120/2001 Sb. , exekučního řádu). Ze zákona pak může postihnout účet manžela povinného, což jak uvádíte, učinil. Nedomnívám se však, že na zajištěný účet nelze vkládat prostředky, naopak exekutor účet ze zákona zajišťuje po dobu 6 měsíců, i pro případ, že na něj dojdou v tomto časovém období další prostředky, které použije na uspokojení vymáhané pohledávky. Mám tak za to, že exekuci tímto způsobem uhradit lze. Pokud však na účet po dobu 6 měsíců žádné prostředky nepřijdou, banka po zaslání případné vymáhané částky či její části exekutorovi účet zruší. Exekutor účet do té doby není povinen odblokovat a z praxe tak ani nečiní.
 
Zdravím mám dotaz jde donutit exekutora aby odblokoval účty manželce která nemá nic společného s moji exekuci máme sepsané společné jmění manželů a nekomunikuje ani neodpovídá na dopisy a emaily prosím o radu jak na to společné jmění máme sepsané před svatbou což je 11.5.2018 12.5.2018 jsme se vzali 14.5.2018 se jmění zapsalo do rejstříku a 11.6.2018 byl vydán exekuční příkaz na zastavení firemního i osobního účtu 14.6.2018 byl manželce vhozen do schránky ale 13.6.2018 ji byly zablokované účty jak ho donutit aby je odblokoval děkuji za odpověď. Děkuji
 
Dobrý den, exekutor může vymáhat pohledávku povinného také postižením účtu jeho manžela a to pro dluhy povinného, pro které je možno postihnout společné jmění povinného a jeho manžela. Pokud máte zapsán v Seznamu Notářské komory odlišný režim společného jmění než je zákonný režim, záleží na tom, kdy vznikl dluh povinného; pokud před zápisem do Seznamu, pak k zápisu v Seznamu exekutor nepřihlíží. Uvedené se týká i dluhu, který vznikl před vstupem povinného do manželství (ust. § 732 občanského zákoníku, ust. § 42 exekučního řádu). Za výše uvedených okolností exekutor účet manžela povinného není povinen účet odblokovat a také tak dle praxe ani nečiní. Doporučuji podat návrh na částečné zastavení exekuce postižením účtu manžela povinného co do částky, jež by se rovnala vypořádacímu podílu manžela povinného při vypořádání společného jmění za podmínek již zmíněného ust. § 732 o. z.
 
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, jak se bránit před nezodpovědností manžela, který mne a syna uvádí do zoufalé situace. Po dvou letech od schválené insolvence jen na mě, jelikož dříve jako OSVČ do insolvence jít nemohl, od nás odešel. V roce 2015 jsem byla soudem osvobozena od placení pohledávek...
Začali jsme zase normálně žít. Před rokem mi z mého účtu exekutor strhl částku za manželovu pohledávku u Dopravního podniku. To jsem ještě vydýchala, ale včera (25.07.2018) se mi na účtu objevila dost vysoká částka do minusu. V bance mi jen řekli jméno exekutora a že to jsou dvě exekuce na manželovo jméno. V Centrální evidenci exekucí jsem si zjistila, že exekucí tam má od dalších exekutorů ještě pět. Na jméno tohoto exekutora je tam přitom exekuce jen jedna. Žádný dopis od něj, že bych něco za manžela měla platit, nebo kdo rozhodl, že se mi to strhne z účtu mi nepřišel. To mi exekutor nemusí nic zasílat? Připravila bych se na to. Manžel nechodí k rozvodovým stáním, práci si hledá jako OSVČ. Částky za proplacené faktury si nechává posílat na účty kamarádů. Zase mám živořit a on je vysmátý, jelikož ho exekutor nikde nenajde. Mohu alespoň exekuci pozastavit? Má to cenu? Pomůže když zjistím pobyt manžela a nahlásím to exekutorovi? Nebo těm dalším exekutorům, kteří na něj exekuci vypsali, abych předešla dalšímu zablokování účtu? Nechci se každý den probouzet ze strachem, kdy zase přijdu o peníze. Moc Vám děkuji za odpovědi. Hezký den.
 
Dobrý den, exekutor Vám musí zaslat jako účastníku řízení dokumentaci vážící se k dotčené exekuci. Pokud tak ještě neučinil, není to protizákonné, avšak na Vaši výzvu by tak učinit bezodkladně měl. Pro Vás z uvedené situace plyne, že Váš účet je zajištěn co do výše částek, které jsou vymáhány exekučně proti Vašemu manželovi (a to v jedné nebo ve více exekucích), neznamená to však, že pokud na účtu tyto peníze nejsou, budete je muset zaplatit jinak. Pouze veškeré prostředky, které na účet přijdou, Vám budou vždy zabaveny. Doporučuji Vám tudíž na daný účet nic neposílat, pokud Vám na něj chodí např. mzda, je nutno si nechat peníze vyplácet jinak nebo na účet jiné, důvěryhodné osoby. Pokud na účet více jak půlroku žádné prostředky nepřijdou, banka jej sama zruší. Exekutor jinak může postihnout i další majetek, který máte s manželem ve společném jmění (např. nemovitost), avšak např. Vaši mzdu pro jeho dluh postihnout nemůže. Podávat návrh na zastavení exekuce postižením Vašeho účtu můžete, avšak z praxe vím, že zpravidla nevede k odblokování účtu, neboť postižení účtu pro dluh manžela je zákonné. Postupujte proto dle výše uvedeného a nechte si účet, na kterém nebudou žádné prostředky, zrušit po půl roce bankou, čímž to pro Vás skončí. Jinak informaci o tom, kde se zdržuje Váš manžel, samozřejmě exekutorům sdělit můžete, avšak na Vaše postavení v exekuci to pravděpodobně nic nezmění.