Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.021

Dlužník v insolvenci dělá nové dluhy v průběhu insolvenčního řízení - vymáhání nového dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 497 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Dlužník po schválení oddlužení dělá další nové dluhy. Jak mám jako věřitel v tomhle případě postupovat? Je to pohledávka, tudíž jsem ji do insolvence přihlásil. Ale IS k přihlášce nepřihlíží, byla podaná po zákonné lhůtě k podání přihlášky. Je vůbec nějaká možnost, aby dlužník nějak vůbec tento nový dluh uhradil?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud dlužník v průběhu trvání oddlužení zaviní vznik nových dluhů, které nesplácí, je věřitel oprávněn je vymáhat v rámci řádného vymáhajícího procesu u obecného soudu, nejedná-li se o pohledávku za majetkovou podstatou.
Zároveň vždy doporučujeme toto porušení povinností dlužníka ohlásit též jeho insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci.
 
Zdravím Vás,
Ve SVBJ máme dlouihodobého dlužníka, který chce získat oddlužení vysokých dluhů u bank ale náš dluh tam nechce nahlásit. hlídáme tedy insolvenční rejstřík a pokusíme se v termínu přihlásit. Mám ale větší obavu z nového dluhu za energie a fond oprav, které celých pět let nebude platit pro nedostatek peněz.
Jak se lze při oddlužení bránit novému dluhu, když byt je chráněn insolvencí?

Děkuji za odpověď.


Vláďa.

 
Dobrý den,
pohledávky z titulu nehrazených záloh na služby a energie a fond oprav jsou pohledávkou za majetkovou podstatou. V případě, že dlužník bude byt i nadále obývat, se však má za to, že dlužník je povinen tyto platby hradit sám z nezabavitelného minima. Pokud tak činit nebude, jedná se o porušení povinností dlužníka v rámci schváleného oddlužení a soud může rozhodnout o zrušení oddlužení dlužníka.
Od novely insolvenčního zákona účinné od 01.12.2017 však dle ust. § 298 odst. 8 platí, že pokud SVJ uplatní pohledávku za majetkovou podstatou, a nemovitost je zajištěná, taková pohledávka se uspokojuje co do výše 10 % přednostně i z předmětu zajištění.
Pokud tedy budou takové dluhy i nadále vznikat, je třeba je postupně řádně uplatňovat u insolvenčního správce.
Bohužel řešení, které by absolutně eliminovalo to, že zálohy nebudou uhrazeny, neznáme.