Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.694

Společný úvěr manželů a bývalý manžel v insolvenci - úvěr splácí manželka a Raiffeisen přesto dluh zesplatnila

Odesláno: 
Otevřeno 231 x
1 odpověď
 
2002 jsme si společně s manželem vzali hypotéku, kterou platíme dodnes. 2010 jsme se rozvedli a od té doby splátku ve výši 1.230 Kč - platím já.
Bývalý manžel se dostal do dluhů. 05/2018 si podal žádost o oddlužení neboli insolvenci neboli osobní bankrot. Tuto hypotéku do svých závazků neuvedl, protože ji platím já. Přesto nám od Raiffeisen stavební společnosti přišel dopis, v kterém žádají okamžité splacení hypotéky, což činí 78.000 Kč.
Volala jsem jim, že to nejsem schopná uhradit, ale že budu dál pravidelně splácet až do úplného zaplacení úvěru. Paní mi toto neumožnila, ale dala mi možnost uhradit těch 78.000,- do konce roku 2018. Pokud se tak nestane, dluh bude vymáhán soudní cestou.
Potom soud rozhodne kolik budu splácet. A nejen já, ale i náš ručitel.
Moje daňové přiznání činí 160.000,- čistého za rok, ručitel má plat asi 20.000 Kč měsíčně, ale splácí své jiné závazky, tak nevím kolik mu zbývá.
Chci se zeptat jestli má stavební spořitelna právo chtít celý úvěr doplatit, když ho pravidelně splácím a nejsem v prodlení s placením?
Jak s tím souvisí insolvence mého bývalého manžela, když splácím já?
Stavební spořitelna se přihlásí jako věřitel, což udělají, to mi paní potvrdila, budou mít peníze nejen ode mě, ale i od insolvenčního správce mého bývalého manžela, takže celý dluh by se splatil ještě dřív.
Tím pádem si myslím, že nemají právo po mě chtít splatit celý dluh do konce roku 2018.
Když bych s nimi šla do soudního sporu, měla bych šanci vyhrát? Mohl by soud rozhodnout tak, že by mě nechal stávající splátky?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
v tomto případě bude rozhodující znění hypotéční smlouvy. Je možné, že smlouva zakotvuje možnost banky žádat okamžité doplacení dluhu v případě, kdy je zjištěn v rámci insolvenčního řízení úpadek byť jen jednoho ze spoludlužníků.
Pokud banka tuto smluvní možnost má a využila ji, v případném sporu byste byla jen stěží úspěšná.