Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.835.807

Exekuce pojistného plnění (vyplacené pojistky) obmyšlené osoby v exekuci, exekučním řízení

Odesláno: 
Otevřeno 451 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
Muže exekutor zabavit výplatu pojistného plnění obmyšlené osoby, když je pozůstalý v exekuci?
Děkuji.
 
Dobrý den, exekutor zabavuje veškerý majtek povinného, není-li vyloučen exekuce. Výplatu pojistného plnění může zabavit jako jiný příjem; je přitom nerozhodné, že povinný je obmyšlený a že se jedná o pozůstalost.
 
Dobrý den, dcera je v insolvenci, od listopadu 2016 až do května 2018 po úzazu marodila, prodělala tři operace.. Požádala o vyplacení pojistky na trvalé následky. Má nárok na vyplacení pojistky, nebo vše dostane insolvenční správce. Děkuji za odpověď
 
Dobrý den,
pro posouzení toho, zda bude pojistné plnění vyplaceno dceři anebo insolvenčnímu správci pro rozdělení mezi věřitele je rozhodné, o jaké plnění půjde.
Dostane-li dcera bolestné, toto spadá do plnění, které bude postiženo a vyplaceno insolvenčnímu správci. Pokud půjde o plení, které je ztrátou na výdělku, tak takové plnění náleží dceři.
 
Dobrý den, dojde k vyplacení pojistného plnění obmyšlené osobě, pokud pojištěný je v exekuci (tj. pokud dojde k úmrtí pojištěného, který má exekuci)? Podotýkám, že obmyšlená osoba není zákonným dědicem.
 
Dobrý den, pokud sám obmyšlený v exekuci není, a smrtí pojištěného se naplnily důvody pojistného plnění pro obmyšleného, měla by být částka pojistného plnění obmyšlenému vyplacena.